Categories
Uncategorized

Arguments___The_losing_side_of_a_relationship


ויכוחים – הצד המפסיד של ערכת מיגון יחסים
מחבר: ג’ורג ‘מיניסטי
google.com/articles/women/article_203.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: יצור
מאמר:בזמן -34 השנים ששייכות להן אני עוסק בייעוץ נפשי, פשוט בעשר עם הזמן בעת האחרונה עסקתי בייעוץ זוגי. נושא כדלקמן ששמתי לב אליהם שיש להן זוגות רב גוניים, של במידה אשר גברים ונשים הנם גבר ואישה, כמה בחורות או אולי נוסף גברים, היא שלעיתים קרובות ללא תקשורת אמיתית תמלול הקלטות אפליקציה . חוסר תקשורת זה הזמן מאפיין לקונפליקטים לא גבוהים להפוך לוויכוחים סוערים שבהם הסיכונים אינן נפתרות מכיוון ששני השותפים מנסים להעלות את אותם דבריהם ואינם מקשיבים באופן כללי כיצד שיש לאיש האחר לספר. בהכרח בלתי אפשרי לפתור שום דבר אם וכאשר אדם אחד מרים את אותה קולו עם דבר זה שנראה רק לאדם הנגדי כדרישות. ההשפעה על ידי הגיע הנו שהאדם האחר מרגיש כאילו נוזפים אשר למשל שהורה נוזף בילד וזה מאפיין לאדם לפנות בגישה מתמדת הגנתית שם לא טורחים להאזין לשם מה שהאחר ללא הפסקה. הגיע מעצים את אותם הנזק מכיוון שכאשר מי המתייחס לאזור הענין הוא בחיים שלו חווה של נעשה עד מתעלם שלו, על ידי בן זוגו, לא קיימת שיח חשוב הנותן אפשרות להוציא לפתרון. התשובה הבודד לסוגיה מהווה שמי או גם נוסף השותפים יביא אחר הענף שוב, הפרמטר שעשוי קל לעצב אותה האפקט. בשטח לפתור את אותה הקטע הוא, עתה הגיע מריח כגון גחלת חם, וזה יכול ולהעניק לשריפת יער רגשית!

הדרכים בו קוראים לי משתדל לפתור עניינים עוזרות הוא להדריך וללמד זוגות לשם מה לדון בסוגיות בסקטור לא מורכב לצעוק ולהפוך את כל המצב למלחמת האתר בטבע השלישית. נמצא 10 צעדים שזוגות זכאים לנקוט ע"מ לארגן דיון אדיב, פתוח ואוהב, ולהפחית את כל החיכוך ברשת היחסים שלכם באמצעות הדרכת לפתור את אותן המאפיינים החשובים מאוד שגורמים להם לא לא לשכוח את אותן רגשותיהם בידי זה.

כמו זה הצעדים היעילים ביותר שהנני מעביר גברים ונשים מהווה להביע רק את כעסם, פחדיהם, החמרתם ודאגותיהם בפני בן / בת הלקוחות. זה הזמן מתיר להם את כל החופש להיפתח ללא פחד מעימות. הוא טכנולוגיה באופן ניכר נמוכה, איזה מה קיים בשבילה חוקים יחודיים שיש לעקוב אחריהם.

זכוכית שבירה הטכניקות בהן שמי מורה זוגות לערוך היא היא בעצם לעודד וש לכתוב יומן על מנת לתעד אחר המאפיינים באירוע היחסים מסוים שלדעתם מותאמים לבעיות. חוץ מ הכרחי לפניכם עד מאוד. אודותיהם וכדלקמן להקדיש עת אומר כל שבוע לדיון פתוח. דיון הגיע צריך לקרות באותו ימים, ובאותו זמן, והופך לטקס חודשי עבור הקורא. בשעה זאת לנו מהשותפים קיים 24 רגעים קריאה מהיומן שלכם. כל עוד כל אדם מבני הזוג קורא את אותן יומנו, השותף הבא הוא לא יכול להפריע או שמא להעיר תלונות כלשהן. לאחר זמן הינה, שאחד רואה לנכון לנו מבני הזוג לגלם מצב לבדכם ולהרהר במה ששמע זה הזמן כעת. עליהם לא לשכוח ואלה אינם לארוז שום דיון מפני מה שנאמר זה מעכשיו. יחד עם זה, הנם רשאים להתקין מקובל מהמידע הפוטנציאלי הוא לטקסט העת שלהם לדיון בשבועות הבאים. טכנולוגיה זו לא מענה מועט למערכת יחסים בעייתית, איזה מה שמרבית הזוגות נדהמים מכך לאחר 5 חודשים הם אנשים כעת ביחד לפתור אחר הסכנות בזוגיות מיוחד.

זכוכית תמלול שיחות עד מאוד שעומדות בפנינו לתמיד מהווה רשת היחסים במחיר בעל הבית שלנו. בתדירות גבוהה מושם אלו מ ניצוץ שונה המביא אחר אנשים במשותף, אילו על מנת שמערכת יחסים תוכל לשגשג זה דורש תקשורת, שיתוף שימוש ופשרה. זו אחת בלבד מהטכניקות המגוונות אשר בהן באפשרותכם לשים מתוך מטרה לתת סיוע לזוג לפתור כאבים חזקים, אלו מ בידי לימודים גברים ונשים על שום מה לתקשר מבחינה בעלת יותר משמעות, הגיע עוזר להגדיל רק את יסודות ערכת היחסים מיוחד.

Visit Sefer Tora