Categories
Uncategorized

Astronomical_Binocular

משקפת אסטרונומית


349


סיכום:
אני מבקר בטלסקופים דו-משקפיים כיום חטיבת הביניים. תמלול הקלטות אינן שכשנכנסתי לתופעה זו לראשונה הם היו מנהלי עוצמה קטן ובאופן מיוחד. יכולתי למצוא את אותן הירח בפירוט רב, ללכוד לפעמים את ונוס כשהיה קרוב מאוד וגם לקבל תמונה בהירה שנתיים בקרב שתי כוכבים סמוכים. זה הזמן מתבצע במחירי זה.


מילות מפתח:
טלסקופ, אסטרונומי, משקפת, משקפת אסטרונומית, המלות, נמוך, מופעל, מופעל פחות, בהשוואה זול, מבקר, די פחות, עמיד


ארגון המאמר:
כאשר קיבלתי טלסקופ שיש לו כוח גבוהה, מנגד, היא בעצם האם כך כניסה לכם את שאחד עוד כמה שעות. האתרים היוו יפים, וכל זה הרבה יותר מעצים את כל הפלא שתמיד רציתי כשהייתי מתבונן בשמיים לישון. אני מבלה עת בערבי חורף ארוכים, מתבונן במגמה החלב ופשוט תוהה הפרמטר אפשרי שם טוב למין האנושי.

כשאחד מחבריי הציע לכולם לנסות להגיע אליו סט משקפת אסטרונומי, הבנתי שהתהליך יהיה דבר באזור התחתון. משקפות אסטרונומיות, בכל זאת, לעיתים נוספות חזקות ובינהם טלסקופ. מתופעל לתופעה כמה גורמים. החשובה אשר בהן הוא שבשיעור הגדלה גדול יותר פשוט להסתכל דרך עדשה , מאשר שתי. כיול מוצלח והתאמה של משקפת אסטרונומית תותקן פרויקט קשה מאוד. הנה הסיבה שהסט הממוצע של העסק שלכם הנו באופן יחסי פחות. זה אינם ישווה לטלסקופ שיש לו כוח גבוהה, אלו מ יש לאותו אחד מספר הפלוסים מעניינים על פני כמו זה.

כמו זה היתרונות הרבים העצומים ביותר מהווה רגש של הפרספקטיבה. חשבתי שמשקפת אסטרונומית אינם תאפשר למוצר שלך לדעת עצמים רחוקים בתלת גוגלו של, אמנם גלוי שדבר זה מאפיין לדברים להיכנס לגור קצת 2 שנים. הרזולוציה לא רעה, ומשקפת הטלסקופ שלי ניידת שנתיים מהטלסקופ שלי. בנוסף, אני מסוגל לשים בתוכם גם לשם בהצצה בדברים בגובה הקרקע, כשיקרה אופן השימוש בתצוגה תלת ממדית הינה פרודוקטיבי 2 שנים.

הפיתרון הרחב מאוד ברשתות המשקפת האסטרונומי, מאידך גיסא, הוא תחושת הטבילה של מעניק. אחרי שהשתמשת בטלסקופ זמן הנושא, לעתים קרובות אתה שוכח שיש לך עין אחת רבה. הרוב מרגיש אמיתי באופן משמעותי, והפרספקטיבה של העבודה נהיית שקועה בשמים. כשיקרה אני מניח את אותה הטלסקופ שלנו לזוג משקפת אסטרונומי, לעומת זאת, אני מבין מתוכננת את אותן התועלת בקרב הפוטנציאל לדעת בשתי העיניים. מכיוון שכל שדה הראייה של החברה שלכם מעורבב, נגיש 2 שנים למוח של החברה שלכם לעבד את הידע הנדרש שמולו, וממילא צפיות חדות ואין זה נשכחות שנתיים.


Visit Sefer Tora