Categories
Uncategorized

Automotive_Retail_BDC_and_Internet_Departments_-_CRM_Alone_is_Not_Enough

התמחויות BDC וקמעונאות כלי רכב ואינטרנט – CRM בעצמכם הן לא דיו


367

סיכום:
תוכנת CRM מהווה אלא פקטור כמו זה ביוזמת BDC בקרב סוחר המכונית.


מילות מפתח:
crm, תוכנות, bdc, חברת, פקולטה, רעיון, פיתוח, חומרה, אפליקציות ותוכנות, אלמנטים, אופציות, שגשוג, תקשורת, ציוד הרפואי, תכנון, מחקר, שירותי, חידוד, הדרכים, שירותי, פילוסופיה, מתודולוגיה, מתואם, עריכת, מתקדם, בית


חברת המאמר:
תוכנת CRM היא בעצם קל פקטור כזה בטכנולוגיית הידע הנדרש.

טכנולוגיית החומר (IT) חייבת לבנות את אותו אפשרויות נתוני החומרה והתוכנה; ציוד הרפואי פרסום ותקשורת; והכי דרוש מידע, בדיקה, עריכת ושכלול אצל שיטות היישום.

במילים אחרות, IT הם לא לא מורכב תוכנות וחומרה, היגויני הפילוסופיה והמתודולוגיה המתויירים העומדים בבסיס היישום המתואם בבתים פרטיים טכנולוגיים בחיפוש נפרד צמיחה יעילה.

מטרות ה- IT:


מקסם ניצול של באותיות רישיות בסיכויי החדש

מקסם ניצול באותיות רישיות בנתונים ארגוניים גלובליים
מזעור תקורות מגמות לימוד רשת ו / או שמא BDC
הפחת רק את שווי ההפניה בקרב אספקט שלישי
הגדל את אותה תדירות ההפניה השבויה
להאיץ אחר זרמי סכומי הכסף הנלווים – כלים, שירות וסחורה
נצל הזדמנויות נושא אופקיות

ככזה, פלטפורמת CRM איננה יכולה להיחשב – כשלעצמה – פריט נוסף עשיר לצמיחה. במקום הנה, התיאום מצד CRM על גבי כל כך שאר נכסי ה- IT, ביחד בעלויות אסטרטגיית קידום ותקשורת כוללת – לכל הזכיינות (ומחוצה לה) – נותר המפתח להשגת ארומה משמעותית 2 שנים אצל צמיחה תכליתית.

למרות זאת, הערכה של יותר מידי חומרה או כלים וכרחה לעשות תוספת של את אותן היכולת שלה:

מנהל צוות תמלול שיחות
"דבר" בעלויות מוצרי צריכה נוספות
לְהִסְתָגֵל
מתבצע נוח לשימוש ולהבין
לעבוד בפרק זמן קצר
להתעסק מהיבט של מהירה ופרטית

ביחס לאנשי כוח אלו, מנהל ה- IT האידיאלי הן לא צריך להחזיק פשוט בידע נורמלי במערכות חומרה ותוכנה, כי אם אחיזה חזקה בנושא הקמעונאי, עוד לאסטרטגיות שגשוג ותקשורת. עוסק ה- IT יאחד את אותה עסקאות הנדל"ן הטכנולוגיים (ועבד בשיתוף עם המנהלים / ים) יפתח אסטרטגיות חדשות שהופכו בידי מיזוג הינו הגיע של מקורות דגשים ומערכות תקשורת.

יתר ומשום כך, מטפל ה- IT היא החלק המרכזי בפאזל; שהרי על ידי בעל מקצוע עצמאי זה הזמן הם בהתאם ל יותר מידי הנתונים והתקשורת, כל כך המערכות מתאחדות; והשימוש הראוי והיעיל אצל איחוד זה על ידי יוזמות קידום אסטרטגיות תלוי. לאף צוות מי שרוצה אחר אין אפשרות לשלוט כל הרבה, וכך להרים תרומה יותר מידי עוד ועוד.

לסיום: איפה שרובם קיבלו בברכה ומיצוי לא ארוך של ההתקדמות הטכנולוגית בתקשורת, תעשיית קמעונאות המכונית – עקשנית וקוצר ראיה – על פי רוב ולא התייאשה. לכן, ההזדמנויות חוץ מ לאופק יכולות לשאת משמעותיות לכל מי שמאמץ.

Visit Sefer Tora