Categories
Uncategorized

Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

עזרה דרושה! בחירת של LCD או אולי פלזמה
388


סיכום:


בבוא התקופה לשפר אחר הטלוויזיה, ניתן למצוא מסלולי נוספות, כולל צינור הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או אולי תמלול שיחות . כל עוד שאחד השיקולים המתויירים בבחירת הטלוויזיה נותר מספר, יופי התמונה וגודל המסך מהותיים ואלה לצופים בודדים. הרבה פעמים, גודלו של היחידה ממלא תפקיד בבחירה לכל מי שמחפש טלוויזיה שנשאר קרוב שנתיים לקיר, הבחירה הנכונה מצטמצמת על גבי L …
מילות מפתח:


טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מורה טלוויזיה פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה על ידי Panasonic, טלוויזיות פלזמה חלוצה,

ארגון המאמר:


בבוא הזמן לשדרג את כל הטלוויזיה, יש הרבה אפשרויות נוספות, חוקי צינורות הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או גם טלוויזיית פלזמה. לעומת אני השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נותר מחיר, נוי התמונה וגודל המחשב הביתי חשובים ואלה לצופים בודדים. במרבית הפעמים, גודל היחידה ממלא עבודת בבחירתם על ידי אחד שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה 2 שנים לקיר, הבחירה הנכונה מצומצמת לטלוויזיית LCD עד פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה נלווה הסוגים עדיין חדשה מקבלן די, טלוויזיות LCD פינו בתחילה את כל ענף מבני המחשב האישי הקטנות יותר, והפיקו על אודות פלח יקר בתעשיית צגי הרשת. קביעת הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון יותר קל בבדיקה אל מול לטכנולוגיית הפלזמה ואפילו ערב 5 דורות, כשיקרה הצליחה לזרז את רווח מצג לכ- 40 אינץ ‘. בבחירה בין LCD או אולי פלזמה, מושם לקחת בחשבון כמה משתנים מיוחדים.

כאשר טלוויזיות פלזמה ענקיות התעופפו לשווקים לראשונה, יחידה בכמות חמישים אינץ ‘עשויה לעלות כמו רכב קומפקטית משומשת, אילו מה ישאיר ותחרות יקרים יותר הובילו מחירים לסיטואציה שבו רכישת LCD עד טלוויזיית פלזמה אינם הינה חייבת להתמקד לחלוטין בעלויות. מבני פלזמה, מאידך גיסא, עדיין אינם זמינות די בגדלים קצרים שנתיים, ענף שטכנולוגיית ה- LCD אכן שולטת אותם.

סוויטות רחבים יותר משתמשים במסך גדול שנתיים

חדר הצפייה בו תהיה היחידה, היא שיקול אחר. ככל שהחדר גבוה 2 שנים, איך הטלוויזיה שתידרש כללית שנתיים. ככל תמלול הקלטות אפליקציה , לטלוויזיית הפלזמה מושם יתרון נוח בזווית הראייה, לעומת ששניהם רוצים מיתרון ממשי הכול על פני טלוויזיות הקרנה. תמלול הקלטות לבית משפט והן את אותם התאורה באזור בזמן רכישה מצד טלוויזיית LCD או גם פלזמה. יחידת LCD מעניקה ברוב המקרים תמונה בהירה שנתיים אך בתנאי תאורה בהירים, ויש לטלוויזיית פלזמה בדרך כלל רמת ניגודיות רחבה יותר המספקת תמונה חדה מאוד 2 שנים.

השיטה אצל טלוויזיית LCD אם פלזמה נפרד גם כן, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD לעיתים איננה מציעה תמונה שחורה רצינית, לעומת שטלוויזיות פלזמה יכולות להציג בצורה משמעותית יותר כהה מלא. דרישת החשמל הסלולארי בקרב LCD או שמא פלזמה היא בעצם באומדן חסכוני, באופן כיוון ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה 2 שנים, יידרש יותר מתח חשמלי.

Visit Sefer Tora