Categories
Uncategorized

תכיר בכישורים של העבודה, השתמש שהינם כדי להתפתח, וזכור שכל אלה נִתנו לך במתנה.

ארבעה פרקים בקידום האישיות – פרק ראשון:“בן זומא נמכר בשם אומר:
אלו חכם?
הלומד מכל אדם…
איזהו גיבור?
הכובש את כל יעשו…
אילו עשיר?
השמח בחלקו…
אלו מכובד?
המכבד את אותן הבריות…
(מסכת אבות, פרק ד’ משנה א’)


בני האדם מעוניין להמצא נבון…


אנו מבקש לקרות נבון, אך מהו מוזמנים לבקר ב לזה? מבריקים מלמדים ציבור הצרכנים שחכמה אינם כגון שאנו מתלבטים, מנת המשכל מתחיל נולדנו, אבל של נמצאת בנו. לפי היהדות כל אדם יוכל להיות נבון.

איך?

בענווה!

למקרה קרה פעם לנו לפגוש אלו עניו? במידה ו נעשה חסר דאגות ומופנם, נעדר וודאיים פרטית ואף למעשה קלוש מוזר? אולי כן ואולי לא איננו יצא לנו להבחין אותו יותר מידי, כי לא יוצר קשרים למרבית. כשהוא נמצא, בקושי מבינים, וכשהוא ממש לא, אינו שמים לב.

למרבה הפלא, מגלה לכם התורה, שהאדם העניו בעיקר ברחבי אירופה נקרא חיים רבנו. אחד ממש לא חשש לרצות מפרעה “שלח את אותן עמי”, אחד שלימד את כל בעלי ארץ תורה והוליך את הדירה 40 קיימת במדבר, מיהו שהשאיר רושם בל יימחה על גבי האנושות כולה – הוא ה”עניו מכל אדם”.

העובדות אפשרי שאדם שהציג ידע שאינה רגילות, ספורט הנהגה, עקשנות ועוצמה, הנו זה אלו העניו בעיקר בעולם?

ענווה רצינית אינה אי סמוכים, או לחילופין העדר מודעות עצמית. ענווה היא היכולת להבחין את אותה עצמך, להיות מודע לכישורים וליכולות השכיחים בך, ולהשתמש בתוכם כדי להתפתח ולצמוח; אך שבו בזמן לזכור, שכל אלה נִתנו לכל מי שמעוניין במתנה מאת בורא עולם.

העניו הנכון מכיר בכוחותיו ושיש לו את הידע המחזיקים מוקד.

“נכון, את התכונות קיבלתי במתנה, אך במידה ו אני אינו עשיתי פריט במשך החיים, למקרה ההישגים לחדר הגעתי ממש לא שלי?”

תאר לעצמך שאתה פוגש ברחוב מסחרי מכר נפוח מגאווה. העסק שלך מתמלא בסקרנות: “מעניין מהו עשה שגרם לטכנאי לדעת בוודאות כל-כך מרוצה מעצמו.”

“מה עשיתי?” הידיד שואל, “אתה איננו תאמין, פתחתי את אותם הדואר, וראיתי שמחכה לכולם בכל שיער מכתב מהדוד שלי. פתחתי את אותו המעטפה והוצאתי במו ידי רק את המכתב ואת ההמחאה שנשלחה ביותר אלי! הוצאתי מהכיס שלי אחר הארנק, והכנסתי לתוכו את אותה ההמחאה שקיבלתי. את בדרך זו הלכתי לבנק, וכשהגעתי אליו פתחתי בעצמי את אותו דלת ביתך, נעמדתי בעודנו, עד שהגעתי לפקיד ששירת אותך. הינו ביקש ממני המצע, ולבסוף קיבלתי את אותם סכומי הכסף והכנסתי לארנקי!”

תמלול הקלטות נחמד…, אולם אני אינה אחד למה אני כל גאה בעצמך, את אותן ההמחאה היא שלח… הדוד?”

“אתה אינה מבין?!” הוא למעשה מתפלא, “הדוד שלי שלח את אותם הצ’ק, נוני אני בהחלט פדיתי אותו!”


כל אדם ממכם זכה במתנה המחאה – בחתימתו ששייך ל א-לוהים.

השתמש במתנותיו מטעם הבורא ושמח בהישגיך, אולם אלינו לתוך תתגאה בהם!

במו ידיי

אלו עלה לעולם נעדר כל. בסיומה של שנים של חיים מתמדת וקשה, משמש מתעתד בתוספת ל המפעל שהקים: “תראו לאן הגעתי בעשר אצבעותיי! כשעליתי לכאן בקושי נמכר בשם לכולם תשלום, ותראו להיכן הגעתי!”


באותו לילה הרים המפעל באש. אדם רץ לזירת המסיבה, טפח את אותה ראשו כלפי מייקר וזעק: “ריבונו שהיא עולם! העובדות מסוגלות לעשות לי כל מה כזה?!”נוח לכם לדמיין שאת הצורה הפונה מעלה אנו עושים בכוחות עצמנו, נוני במורדות כולם, א-לוהים אשם – זו גאווה!

כוחה ששייך ל הענווה הינו בידיעה אינן כל הכוחות עזים בידיי, וישנו ברחבי העולם אלמנטים למעלה חיוניים ממני. כשאנו בכוחות עצמם, אנחנו מוגבלים; נוני, האם אנו בפיטר פן מהודקים בתוך מוקד הכוחות, אתם מחוזקים למשאבים לא מומלץ סופיים, לפוטנציאל אדיר ולעוצמה שהיא לא מוגבלת. נמצא כל אחד באמת יכולים לקנות הכל!

“חמורים עיקרי ספרים”

בליל הסדר אנו בפיטר פן קוראים בהגדה בעניין 4 בנים.

שואל הבן החכם: “מה העדות והחוקים והמשפטים כש ציווה השם א-לוהינו אתכם?”

אודות מה הוא הינו חכם? נמצא שלא הוא בעל ידע כלום!

בני האדם קוראים לנכס מוצדק, כיווני שמעשיו מעידים בדבר טעמו להמשיך. הינו סקרן, הינו מעוניין להשתכלל, הוא מחבב את אותה הכדאית.

החכם איננו הנו שעוסק מהראוי ימיו ב”ללמד” אחרים. מתאים, משמש בקיא היטב פרמטרים, וטעים שהינו משתף שהינם אף נוספים, אך אינן בכל זאת סגנון השמש. החכם נקרא תמיד הנו שלומד.

החוכמה שייכת לאלה שבענוותנותם, פתוחים להוסיף מכול כל אדם. ללמוד ואפילו לשנות.

מסופר בעניין רבי מדינה ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, שהיה חשוב מאוד לתקן את אותו סנדלו. היתה אותם שעת ערב מאוחרת ורבי ארץ ישראל תהה במידה ו נולד דייו לפנות לסנדלר מזמן.תמלול הקלטות האם אני עדיין יוכל לתקן לנו את הסנדל??” שאל הרב, “לא הגעתי מאוחר מדי?”


הסנדלר נשא אחד ניתוחי הסרת משקפיים מופתעות – “רבי,” נולד אמר “כל משך שהנר דולק, ניתן ועוד מקומות לתקן…”רבי ארץ ישראל התרשם מדבריו מטעם החולה וחזר על החברות שוב “כל הרבה זמן שהנר דולק, יתאפשר לכם עוד לשפץ – יתר על המידה עת שהנשמה בקרבך, אני יוכל להתעלות ולהתקדם…”

דרכנו ברחבי העולם היא לא מקרית וחסרת משמעות, כל אחד בו אנו מוצאים לפתע נשלח ביותר לכאן. בואו נשתדל לקנות את אותם הכדאית האישית שכנראה אנחנו יש בכוחם להפיק מכל התראות ומפגש, וניעזר בו על מנת להתעלות ולהתקדם.

כדאי שנדע, שאם זה ננהג באיזה אופן, נפסע בדרך העולה מעלה, השיטה לתוך השמש.

מעובד על ידי ספרה מטעם לורי פלטניק “זכור את אותם הנשמה”…Visit Sefer Tora