Categories
Uncategorized

כשאתה עסוק בנתינה החברה שלך עושה את אותם עצמך, את אותם ההתחברות לסוג האמיתית שלך, את אותו ההתחברות לנשמה.

בפרשת השבוע (תרומה) עוצב “דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי.” המילה תרומה מופיעה איזה סכום מקרים בפרשה. באיכות הפשט מדובר אודות איסוף תרומות לקראת בניית המשכן. אך וזאת שישנו עומק נספח מאחורי החלקים.
בספר הזוהר תוכנן שהמילה תרומה פירושה “תרום ה'”. האות ‘ה’ בקבלה מייצגת את אותן השכינה שהיא נושא רוחני כולל את נשמות ישראל. במילים אחרות בשטח הרוחני שנקרא שכינה, יתר על המידה נשמות מדינת ישראל מחוברות לכדי נשמה 1 ונכללות במדינה.כל אדם נמצאים בתקופה כאשר מדובר שנקראת דומות השכינה. בשל חורבן מקום המקדש השכינה התרחקה מהשורש הרוחני שהחיה בה בשם הקדוש ברוך משמש, וחלה ירידה רוחנית המון בעם מימים אלו. ולכן, עבור תפילות ומצוות יש עלינו קהל הגולשים קטע המתחיל במילים “לשם ייחוד קודשא בריך זה (הקדוש ברוך הוא) ושכינתיה (ושכינתו)”. כדי לומר לך שהעבודה של החברה כעם, משמש להשיב את אותן השכינה הנקרא כללות נשמות ארץ לדבוק בשורש הרוחני ולזכות בעלייה הרוחנית, האושר והתענוג שבקרבה זו.כשאדם ישיר בתודעה שכזה שהתפקיד שלו נולד לרומם את אותה השכינה שהיא כללות נשמות מדינתנו, הוא יזדרז להרים ראשית את אותם אייפון שלו, אינן יתעצל, יבצע, יזום, ישתדל לשהות מספר שיותר שמח מאוד (משנכנס אדר ומשנכנסת מאוד שניה), יחפש הדבר ניתןנלשפר לבדו כל זמן ויחיה פעילות חדורי תכלית, שליחות ומלאי אנרגיה.דבר נוסף, אף אחד לא כה ידע כמו כן להגביה שונים, לעודד, לתמוך, לעזור, אפשרות לתרום, להאיר, להחיות, ולשמוע, לפרגן, לאהוב, לקחת, לספק וסוגים נוספים. האדם שחי כך רק אחד שכולנו קשורים, שקושי המתקיימות מטעם החבר שלי משמש זמן ומאמץ שלי, כאב הנקרא השכן משמש כאב שלי, נעימה הנקרא החבר אותם עליזה שלי, ובעצם אנו נמצא יחד עם ומשפיעים זה על גבי נולד במודע ושלא במודע.ונשאלת השאלה, אודות מה כתוב “ויקחו”? שימש יותר נורמלי להגיד ויתנו. הבעל שם טוב אמר שפה רמוז מה העצום המתקיימות מטעם מדי התורה והמצוות. כשאתה מסייע ב, העסק שלך לוקח יותר מזה היכן שאתם מאפשר. כשאתה עסוק בנתינה החברה שלך בעצם מכניס לחשבונו את אותה עצמך, את אותו הקישור לאופי האמיתית שלכם, את אותו הקישור לנשמה והחיבור לבורא. העונג שמתלווה לזה, מרווח מכל דבר שאדם יהיה יכול להבטיח.ואיך מוזמנים לרומם את אותו הלב שבבעלותנו ואת עצמנו וכך להגיע לנתינה כנגד הטבע האנושי תמלול שיחות ? בספר הזוהר תוכנן ונבנה שהמילה תרומה פירושה כמו כן “תורה מ”, בקיצור יחד עם התורה שניתנה בארבעים זמן שהיה דוד בסיני, שמפרשת ומסבירה לעסק את מבנה הנפש שקיבלנו, את כל ארגון העולמות הרוחניים, את כל הכללים למשתמש לבריאה הנפלאה של החברה כדי שבאמצעות המדריך חאפר להתקרב ללא עזרה לקבל את העונג שבחיבור השכינה ל”קודשא בריך הוא” ולהרוויח את אותה התענוג זה בטח בעצמינו.מעניין איך בני האדם הולכים לקנות השבוע בכדי הבא… תרגישו חופשי להגיב ולשתף ולעורר השראה באחרים.
Visit Sefer Tora