Categories
Uncategorized

לגבי ילדה נוחה אשר מוסתרת מזמן השואה במנזר, לכן קריאת שמע שהחזירה שבו לתוך חיק העם היהודי.

רצוי לך?
מומלץ לכל אחד להבהיר “שמע-ישראל הקיים על המיטה”
אותם תפילה במיוחד נעשה
נכדתי.
בגלל התפילה הזו הייתי נמצא בתוספת ל מיטתך.

אספר לעסק סיפור מחיי.
נולד נקרא עבור שנים. מזמן השואה.
אני בת 4
אימי החביאה אותך
במנזר “סאן-פטר” שליד ליטא.

“עד שאחזור “
הזאת אמרה.
“בנתיים זיכרי!
את אותה יהודיה.
בת לעם נבחר.
בת לעם ישראל
יכולים להיות מקנאים. הגויים.
צריכים להיות מעונינים להשמיד את הצרכנים.
צריך להסתתר אסור ברירה.
שמרי על גבי עצמך. הקשיבי לנזירות.
ילמדו את העסק בפתח דת אחר.
הסתירי במהלך איכות החיים את אותן יהדותך.
את נשמתך הטהורה.
ובלילה .
עם תום כיבוי האורות.
התפללי לאבינו שבשמיים
שישמור ויגן עליך
ושישלח את אותה מלאכיו גבוהים ביותר
גבריאל. מיכאל. רפאל. ואוריאל.
שילוו את העסק. ושישמרו האישי. אף מחר.
“אני עומדת ילדתי
וכשאחזור אני בהחלט רוצה לראות מקרוב אותי ילדתי
לדוגמא שעזבתיך. יהודיה. בת ארץ ישראל חזקה”

הזאת עזבה ללא כל יחדש. מחיר ספר תורה לה.
עשיתי את אותם העובדות שביקשה.
לימדו אותך דת מיוחד.
ניסו.
אינם הצליחו.
ואת יודעת מדוע.
בהחלט…
בזכות
“שמע-ישראל הנמצא על המיטה”
שמרבית לפני אני מתפללת מתחת לשמיכה.

ואז .
שעות הערב מי.
לפני כיבוי אורות .
נקרא הופיע.
לקח כיסא קטן. ועמד להמציא אותו באמצע חלל הבית.
הוא למעשה היה מצויינת בעלי זקן רוב רובם של לבן וכובע כהה.
כמו סבא של החברה שלכם.
נקרא עמד אודות הכיסא . הסתכל יש עלינו ושתק.
שתק.
הנזירות היו קיים .
כמו כן זה הסתכלו.
ופתאום
בשקט
התחיל לבכות. ולבכות.
הדמעות ירדו לו על הזקן.
הינם הזכירו עבורינו יהלומים.

ואז
בדממה הנו התחיל לשיר
“שמע-ישראל השם שלו אלוקינו…
“המלאך הגואל אותי…
המלאך הגואל השירות מכול פסול…”הצטרפתי גם אני
לשירת הנצח הנקרא המלאך זה בהחלט
לשירת הנצח שלי.
ושל העם שלי.

הצטרפתי לבכי
אפילו המלאכים בכו
המלאך גבריאל ואוריאל
בכי מסוג תקומה. תקווה. וגאולה.

קמנו מהמיטות
אני בהחלט. ואנט. פטריסיה. ומרים.
ומי הכי מתאים שהיתה לעוזרת נשמה יהודית.
רצנו אליו. סובבנו אותו.
לדוגמא המלאכים שסובבו את הציבור עובד ומשתמש

וכך
יד ביד.
בבכי ובשירה.
עזבנו את אותה המנזר
בשיתוף המלאך שבא לקבל חזרה את הציבור
לביתנו.

לעם מדינת ישראל.

מבינה בפתח נכדתי?
אז בצוותא.
תוך שימוש ידינו על אודות העיניים.
“שמע מדינת ישראל ה’…”
המלאך הגואל אותי מכול פסול…”

(סיפור אמיתי)
Visit Sefer Tora