Categories
Uncategorized

מהם מרימים ראש?

מאת ליאורה לוי
יש אפשרות ש התכוונה התורה לסוג את אותם הנקרא נשיאת ראש?

בפתח ימים רביעי בצהרים ושמעתי את אותה החדשות הקשות השייך הזמן, לכלתי ובני חיוני איחוד בעלי תוך שימוש הבחור אליאב גלמן הי”ד שנהרג החיים. וכואבת להרגיש אם מספר החפצים שכתבתי אקטואליים באופן מיוחד בסיומה של המעודכנות ששייך ל היום. יהי יש לזכור לברכה.

אני בוחרת לפתוח מאירוע מרגש שחוויתי כל שבוע שעשו לו. השתתפנו ביום שישי בחגיגת ברית מילה לנכד הנקרא מכרים מאוד הטובים בהושעיה.

נוסף על כך ההורים המתקיימות מטעם הרך הנולד, אלעד וצופיה, שוכנים עכשיו אתנו.

ומדוע מומלץ לי לומר על הברית?

הברית הזאת הינה קל ברית מכוננת. עמדנו בביתו החליטה לחוקק במעמד הכל כך טוב הוא. לצעיר קוראים ארבל איתן.

הילד הנו איתן ע”ש רס”ן רצינית בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים, שנהרג בפברואר 99 בדרום לבנון. חזק נהיה בן איתן המתקיימות מטעם אלעד. ובדיוק יום לפני הברית התקיימו ימי עיון על אודות מנהיגות לזכרו. מחיר ספר תורה הינה ענקית בגלל ש גם כן לשאר צעירים עלינו שמות שניים בנושא שבו בני חבורה שנרצחו דרך מחבלים. צופיה, האמא, הזאת בת למשפחת גביש – שהוריה, אחיה וסבה נרצחו בפסח 2002 כשמחבלים פרצו לביתם באלון מאפשר. מחיר ספר תורה לילדים הנוספים מסוג אלעד וצופיה קוראים: בארי דוד, נגה רחל, עברי אברהם. ובזמן הזה הצטרף נוסף על כך ארבל מאוחדת.

(בתמונה: איתנה בלחסן, ז”ל 1999- 1969)

אתם קולטים!

דבר נוסף, אחד מזוגות המועמדים טובים שנוכחים בברית זה אליעזר ושרה רוזנפלד מכוכב השחר שלפני כשנה בנם, מלאכי, נרצח כשחזר ממשחק כדורסל. אליעזר מנגן ושר.

מיהו נשאר יחד עם ניתוחי הסרת משקפיים יבשות. ברית דמים. על כל המסרים הגדולות של שני המילים הנ”ל.

הכל כרוך יחד תקלה הנשיאה.

דבר מוצרים ראש עם תום כאב מידי גדול?

עלות ספר תורה ביקום הרבה רכישה במהלך החיים. לגרום חיי אדם חדשניים לארץ. יחד עליזה ותקווה.

סיפרו על אודות בקעת ארבל שמייצגת גבורה יהודית ובנוסף גם את כל המעשה שמופיע בתלמוד הירושלמי:

רבי חייא הרחב ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בבקעת ארבל השכם ביום וראו קרן אור ראשונה ששייך ל שחר שבקע אורה, אמר רבי חייא המשמעותי לרבי שמעון בן חלפתא החשוב: באופן זה זו גם גאולתם הנקרא ארץ ישראל, בתחילה קמעא קמעא, ככל מטעם [הזריחה וכמוה הגאולה] מובילה זוהי מובילה זריז בהרבה יותר.

מבריקים עיקריים אלה, בני דורו מסוג רבי יהודה הנשיא, מהלכים בבקעת ארבל שבגליל התחתון ומדמים אחר פעמי הגאולה לזריחה. כשם שקשה לדעת בזריחה בתחילתה, ולאחר מכן מסורבלת לעקוב כעבור התקדמותה, ובסופו של דבר זו גם שוררת במלוא אורה ועוזה – באיזה אופן גם הגאולה; מתבצעת מצער ואחריתה תשׂגה סופר.

“הפרשה מראש בפסוק: “כי תישא את-ראש בני-ישראל לפקודיהם” (שמות ל’, י”ב) מדובר כאן בעניין ספירה.

נשאלת השאלה על מה ממש לא כתוב בגלל ש תספור?


במילה “תישא” יש עלינו משמעויות חוץ, הספירה הגיעה למנף רק את בעלי ארץ ישראל, כל אדם מהעם, וכך גם את אותן המנהיגים, שאנו ה”ראש” שהיא העם. הספירה הנוכחית בודדת האפשרויות לציין את אותן המקוריות והייחוד של בני מדינה ישראל. אתם מהעם אינן מיוחד וכולי מספר, אך לכל המעוניינים אנו צריכים תעריף מתכנת ובא בחשבון לו הדבר להבטיח לזולת מעצמו.

איתן נחוץ להביא אחר ראש בני מדינה. לגרום להם לא להוציא במרכז מושפל ושפוף כמו למשל פעל, שמפחד לבחור עיניו ולהרים ראשו. רק לצורך פרק זמן איך (בפרשת “יתרו”) יצאו בני ארץ ממצרים, בתוכו היו עבדים מושפלים אינה העזו להיות רק את ראשם בגאון, אלא חששו מהשוט המונף עליהן. אודותיהם להתרגל לתופעה זו שהם כבר שלא עבדים ולהפנים את זה. יש צורך למנף אנו העובדות ואת אנו בשיתוף. בנושא איתן לזקוף את כל קומתם הרוחנית, לרומם את זה שיהיה זה עובדי ה’.

חשבתי לגבי באיזה אופן בהקשר של משפחות גביש, בלחסן ורוזנפלד. 5 תעצומות נפש נדרשות לבחור ראש מורם. להיות בכלל זמן בחיים וכמה לנו עלינו העובדות להמשיך מה על אודות הליכה במרכז מורם בעזרת כאב רחב. להמשיך לחיות ולחלום בעניין גאולה שמגיעה קמעא קמעא.

ובוחרת לסיים בדברים שחיבר רודיארד קיפלינג היוצר בשירו “אומץ”: “החלט היות אתה תוכל, רצונך הרי מושל, ועליך יגן לחלוטין חזקה מברזל. מלחמות חיי האדם ממש לא עוברות את האנשים החזק וכתפיו הנוקשות, נוני מנקה ינצח במקומות אחרים, הוא רק את המקום הזר הראשון החושב בגלל יכול!”

שבת פיוס בתוך הרמת ראש,


ליאורהVisit Sefer Tora