Categories
Uncategorized

דבר קבלי נקרא, המסביר את אותם ריבוי סוגים הגילוי מסוג א-לוהים בעולם, נותן לך ולהיות באחדותו האמיתית השייך הא-ל.

אבני טקסטורה ששייך ל הטרמינולוגיה הקבלית הנן עשר הספירות. הם ככל הנראה הן עשרה מקורות או לחילופין “אורות” שבאמצעותם א-לוהים מתייחס ומתקשר תוך שימוש עולמו.

כשהקבלה מתבוננת במגוון האופנה ששינו רק את העולם, עד במצוות א-לוהיות אחרות בתורה, זו גם מסווגת ומתארת זאת במונחים מיני הנהגה מגוונים.

לצורך שנתאר אחר חמש ספירות ואת שימושן, יש להתמודד בראשית הדרך יחד עם מצוקה רגילה יותר:

אחדות א-לוהית מול 10 ספירות

היהדות הציבה בליבם התורן את רעיון האחדות הא-לוהית – יהודי מצהיר פעמיים ביום: “שמע ארץ, ה’ א-לוהינו, ה’ אחד!”

במידה ש כל אחד מתארים את כל הקדושים שמסרו רק את נפשם על קדושת שמו – במיוחד יחד עם זאת אילו שהוכרחו להמיר את דתם לנצרות – מדובר אתם שנהרגו לגבי אחדות שמו.


באיזה אופן אנשים מצליחים להתקין את אותם האמונה הבסיסית והחשובה זו, בעלי פרויקט המתקיימות מטעם “עשר ספירות”, שנראה כאילו הנן משקפות את אותם העניין שא-לוהים הינו בהרבה מאחד?

שאלה יחד עם זאת הוצגה בפני הריב”ש (המאה ה-14): האם אתם, האנשים שמאכלסים את הקבלה, ממש לא מאמינים בריבוי אלים, באופן זה מתחיל עוסקים בעשר הספירות? ננסח את אותה תשובתו במלים משלנו –

אחדות הא-ל מחכה מול מספר הספירות, תהיה מושווית לקרן מאור, העוברת דרך מנסרה. של אלו, יש לנו קרן חשמל רק אחת, לעומת שמהצד הבא, אנו אוהבים קרינה מסוג 7 צבעים. מי שיושב מצידה הבא הנקרא המנסרה יכול לחשוב, כאשר מדובר במספר מנורות המקרינות צבעים רבים ושונים, לעומת שהמציאות הזאת, שיש אבל מנורה רק אחת. הקרן הססגונית זו גם “עיוות” שנוצר על ידי המנסרה שדרכה עבר האור.

הבה נהיה יותר מכך מסוימים בדימוי הוא למעשה המתקיימות מטעם “עשר” בפני “אחד”, דוגמת שמתבטאת הנהגתו השייך א-לוהים ברחבי העולם הזה.


נתאר בשבילנו ילד, המחבק רק את אימו, מרביץ לאחיו ומעתיק במבחן. לקראת ההדיוט מדי פעם אחת מהתנהגויות הנ”ל עשויה בנפרד, וישנו לרכבת התחתית הגיון משלה ודינמיקה עצמאית. לעומת זאת, הפסיכולוג והראוי יתבונן כמעט בכל מקרה האלה, ולאחר שינתח אותם יקבע: “כל אלה מהווים סימפטומים מסוג בעייה קשה שורשית בין. הילד מעוניין לזכות באהבה ובתשומת הלב המתקיימות מטעם אימו. כך הנו מחבק בו, מרביץ לאחיו הצעיר ש”גונב” לרוב מתשומת הלב לעוזרת, ומעתיק במבחן, בשביל לשמח בתוכה בהצלחותיו”. על ידי זה, פירוט תמימה של מספר פעמים – שכמה כל מה נראים בבירור כמנוגדים – עושים פירוש אחידה.

סתירה כביכול

משמש נכון גם כן אודות הבנתנו את אותה בידי האינטראקציה הנקרא א-לוהים יחד עם אנו. כל אדם מבחינים במגוון גדול מאוד מידי השייך הפעלות, רבים ומגוונים בעיקר הינו מזה, ובאופן מבלבל גם סותרים יותר מידי.

מחיר ספר תורה השיער א-לוהים שנופח נשמת חיוניים באפו הנקרא תינוק חדש, סוחט גם כן אחר נשמתו האחרונה הנקרא גוסס. הא-לוהים אשר חולל את אותם אימי השואה, הינו נוסף על כך משמש שמקיים אומה נמוכה וחלושה יותר מכך משלושת אלפים רבים של שנים. א-לוהים, שמעניק לחלק מבני האדם מוסד מקסים, גוזר בתוכה בזמן מלעבוד שלמים שהיא סבל ומכאוב לאלה שנולדו בעזרת מומים.

של המנסרה אותה אתם ניצבים, כל אירוע ואירוע עומד כמקרה פרטי. ובכל זאת, כל אחד מזהים בני האדם הדבר יחד מעשיו מטעם א-ל אלו, מי שיש ברשותו מטרה בודדת יחד עם תוכנית הפעלה אחידה הנקרא הטבע.

בדומה לזאת, מעשיו המתקיימות מטעם א-לוהים במדינות שונות בעולם, עומדים לידי שהוא סמל בדרך של מספר הספירות.

10 הספירות הן: כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, אלמנט, מלכות. (לעיתים נמנות הספירות ללא כל “כתר”, ואז מופיעה הספירה “דעת” רק אחת “בינה” ל”חסד”).

כדאי שלא לשקוע לתוך שמות הספירות, כיווני שאנו אינה אבל תרגום מילולי, הנקרא דימויים גבוהים ומופשטים, שהקשר פעם אחת תוכנם ל משמעותם המילולית קצר. במאמרים הבאים נעסוק במשמעויותיהן מטעם הספירות המקוריות.Visit Sefer Tora