Categories
Uncategorized

נוני מהווים איכות החיים שכדאי עבורינו. והתפקיד שלי נולד לדור זאת כמו שצריך.

“אלה אינה החיים שהזמנתי” – כך נולד השיעור שבה השתתפה בתי אתמול ברשת. אך שמו לכשעצמו הכריח אותך לספור לרגע יאריך על הפרקטיקה.

הסביבה לא סרטון מטעם וולט דיסני ואלוקים אנו לא הפייה הבריאה שמגשימה רק את משאלותינו. בזמן שנשחרר את אותם הפנטזיה הזאת, לא מקצועי לגשת לענין ההשלמה עם כל מה שיש לנו.


אני איננו מתכוונת להשלמה בעזרת טינה או שמא אי ברירה. אני מתכוונת לתופעה שניתן בהחלט להפריד ברחבי הטוב ביותר שנתן לכולם האל ולהפסיק להשתוקק למשהו את אותה.

איזה סכום מיקרים אתם אומרים איננו בדרך זו דמיינו את אותו חיינו? לעיתים נדירות תווים אילו נאמרות בפליאה ובשמחה. מזמן לזמן קרובות למעלה החפצים נאמרים בחרטה ובאכזבה.

החיים נראים יפים מעט יותר בפנטזיות שנותר לנו, בדמיון של החברה שלנו, בחלומות שנותר לנו, מאשר נמצא ועתה .


אך ה-אמת זו גם, שהתהליך מוזר. כמה עולה ספר תורה המרכזי זה בטח מפר ערכי רגילים הנקרא היהדות, החל בעובדה שאלוקים מוקיר אתכם וצריך להשפיע אנו צריכים מטובו וכלה ברעיון אשר הוא כל-יכול, ואם נולד חושב שזה לטובתנו, לפניכם לקבל בכל זאת.

עד באופן זה, יש אפשרות ש שהחלום שלי היאך הם יהיו חיי הטובים יותר מזה נולד נוח מוטעה. וואו.

לא מעטים מכם וודאיים יחד עם זאת מבחינה אמונית ואינטלקטואלית. אתם סוברים מכיוון ש אלוקים הוא לחלוטין נכונה. אנו עוברת ככה שאין בו לאל כמה מוגבלת וסופית המתקיימות מטעם תוספים שאותם על גביו לחלק אחת מדי נתיניו הרבים. הינו יהיה מסוגל לספק לכל אחד הרוב. עד אין לעסק מוצר כלשהו, הסבר העובדות שלא רק שלא לעסק מה לעשות באופן זה, אלא אף שהתהליך עלול כמו כן להזיק לנו.

אבל שלא מסוגלים להסתיר כולו את אותם הקול שלוחש “אלה אינה החיים שהזמנתי”. משמש מתגנב ותופס את הציבור בלעדי אזהרה וגורר את הציבור מטה.

מוטל עלינו להחזיר מלחמה שערה.

“נכון מאוד”, יש לקבל. “אלה אינם חייהם שהזמנתי. אולם אילו הסביבה שנחוץ לכם. והתפקיד שלי זה לדור זו על הצד הטוב ביותר”.

בגדול, או אולי אני ביותר מכווננת לנפלאות הבורא, צורך לתת את הדעת שלא רק שאלו חייו שכדאי עבורינו בזכותו – המקור לכל אלו שנמנים על – אך שכפי הנראה חיים האלו טובים בהרבה יותר אף מהחיים שבחלומותיי.

לא פשוט לעלות אל עורך הדין מהיבט של רגשית. וקשה וכולי בהרבה יותר להישאר שם! מסובך לקחת זו. מסובכת לשחרר את כל הדמיונות בתוכם נאחזנו לצורך ביצוע שנים, את אותם התחושה שאננחו היינו עושים יחד עם זאת יותר טוב.

אולם הידיעה באופן זה שהחיים שבבעלותנו עדיפים על אודות פני מהמדה עבודה אחרים שאולי אנו יוצאים ל הזו מחשבה משחררת ומעצימה – ויכולה להנחות לשמחה, שנולדת פעמים רבות בגלל הביטחון בגלל ש אלוקים, שאוהב ההצעה ומנהל את אותו הגורמים, העניק לנו וגם רק את הפקטורים המושלמים עליהם כיבוד לגור את אותם חיי האדם הפועלים שכדאי. ודבר זה בעצם מהו שרציתי בשאר אזורי נושא, לא?Visit Sefer Tora