Categories
Uncategorized

ככל שנעז להתגבר בהרבה יותר בדבר הנטיות הרגילות של העסק, באיזה אופן נרויח הרבה יותר.

פרשת השבוע (פינחס) מבעוד ועד בתשבחות ובמתנות שמקבל פינחס מהבורא על שהרג את כל זמרי בן סלוא וכזבי בת צור ועצר בזאת את אותן המגיפה שפשטה בעם. נשאלת השאלה, למה הפליגו כל בשבחו?

האבן בסיס לזאת מצוי בפרשה הישנה והמשומשת (בלק), שבו תוכנן “וַיַּרְא, פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר, בֶּן-אַהֲרֹן, הַכֹּהֵן; וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה,”. רבי יוסף מלעבוד, שכיח מהמאה ה-19, מעביר שלמרות שברור שאלעזר משמש בן אהרון, הוסיפו נמצא את אותו בתוכו אהרון בשביל להבהיר שפינחס נמכר בשם כהן. והעדה כשמדובר בו זאת הסנהדרין בה הנו נעשה, ובאה לציין את התפקיד ומעמדו.

כל זה נכנס להבהיר שפינחס שימש מרוחק ממעשי מלחמה, משמש נהיה כהן למדן וחלש בכוחו ובכל זאת נתגבר ופעל בגבורה והפגין עוצמת איננו מצופה מהם.

לכולנו אנו צריכים נתונים שכנראה אנחנו יותר חלשים בם, יצרים שאנחנו מעדיפים להיכנע לשם בהרבה. לחלקנו זאת גרגרנות, לחלקנו נקרא כעס, או גם עצבות, או לחילופין רכילות, אם עצלות ועוד. אתם והנטייה הטבעית שממנו. ספר תורה מחיר מוכיחה את הצרכנים שככל שהיצר שכנראה אנחנו מתגברים עליו הרבה יותר מתאים, בדרך זו השכר הרוחני על אודות ההתגברות מעט יותר מצויינת. ככל שאולי היינו מוכיחים לעצמינו שכנראה אנו יוכלו להתגבר לגבי החולשות הכי שלמות של החברה, באיזה אופן נבנים בנו תעצומות נפש להתמודד בעלי זמנים חיינו יחד עם אתגרים מרשימים בהרבה יותר, ובשיטה זו כמות החשמל המופק שיש לנו והאושר שיש לנו מתייקרים בהדרגה.

באוצר הגאונים מובא, היות “אותם האצטגנינים הקובעים מידותיו המתקיימות מטעם האדם במסגרת המזל ואומרים שלא קיים לשנותם – הינם כופרים… אך אלה האומרים שבכח אלו להתגבר בעניין מידותיו ותאוותיו ולשנותן, לפניכם אלו מודים בבחירת האדם שיכול לכוף אחר יצרו הטבוע במדינה בדרך של המזל”.

למעשה עליכם לעסק אחר הכוח להתגבר אודות הנטיות המקובלות שלנו. אתם מסוגלים להתגבר ולצמוח וככל שנעז יותר מכך זה נרוויח מעט יותר.

שבת שלום

Visit Sefer Tora