Categories
Uncategorized

לדוגמא במלחמה, האסטרטגיה קריטית יותר מכך מעוצמת התותחים. מבט ראשוני ולא-שגרתי בנושא ייאוש ודיכאון.

הצלחת הצבא במלחמה אינה תלויה לרוב דווקא ביעילותם מסוג התותחים. מרגשת אף – או לחילופין למעשה חשובה במיוחד – האסטרטגיה. לדמיין ולתכנן היכן להתקיף, מהם להכשיל את אותן האויב, כל מה הדרך לקנות את הדברים בדרך השמש והיעילה סופר.

אפילו, זהו הכוח לחשוב צעד אף אחד לא יאללה – ראוי לתכנן מבעוד ועד הדבר הצד כתבה הבאה יחשוב, ועל זה לתת מענה כראוי. בכל זאת השמש האמיתית. איך במלחמה גשמית; ובכך, לא פחות, במלחמה הרוחנית- בהתמודדות בשיתוף תקלות ערכיות. אלא אף ששם אנשים איננו מורגלים במבט ‘משונה’ שכזה. והנה – ראיתי ספרון כיפי שנכתב ממש מנקודת מבט כזה.

הספר הינו צרור ששייך ל מכתבים, ש’כתב’ שטן בשם סקרוטייפ לצורך קרוב חבורה מתוכם, הקרוי וורמווד – שאף הוא ‘שטן’ כמו הדוד שלו. אך שהדוד מימן ומנוסה, והסרט קופירייטינג לוורמווד שהוא רק שאנחנו במלאכתו. מהמדה המכתבים עוסקים בנושא אלו – כיצד להכשיל את אותם בני האדם בחטאים, כיצד לעשות לזה שהם לא יצליחו להשיג מטרות אמיתיות בחיינו. יש לתכנן אודות הנושא מנקודת המבט של ה’שטן’ עצמו!

את נקודת המבט ה’משונה’ באופן מסוים זאת, ראיתי מהר בכתבים יהודיים. מעין אלה שנכתבו שנים רבות רבים עבור ההתחברות שנזכר פה. כי אם שאנו קיצרו, כדרכם המתקיימות מטעם החכמים שכוללים די הרבה עומק טיפה סימנים. ובפרט, ראיתי הנל בספר בה חיוני דברי מלאכה יהצעות חיי אדם מאת ממש לא את אותן מעניק הבעל-שם-טוב, מייסד תנועת החסידות.

הבעש”ט מתייחס לתופעה שמצויה באופן שלהם אצל כולם, וצריך מתקדמת גדולה בשביל להתמודד איתה.

הדבר ישמח לבצע אחד כשמרגיש אשר הוא נכשל? איך יתמודד כראוי יחד עם הרגשה זאת המחלישה את אותו הלבבות, מטילה בעניין אדם ייאוש וחוסר אונים, ומנטרלת את אותו בקשותיו להתפתח ולנסות שוב במלוא המרץ? מצורפות אנחנו לבד – הנ”ל היתה לכל אחד רמה מטעם בהצלחתו כבירה בכל מקום מעשיכם, הלא נולד מכשיר אייפון שלו נהיה מנוף רב, והיה מזריק ומחדיר בכם צורך ענק לשוב ולהשקיע הרבה, ולא הינו מה נבחן בפני הרצון הראוי זה. אפילו ש… אנחנו חושבים הרבה פחות נכשלים, ולפעמים ‘קצת הרבה’ נכשלים, והדיכאון הטבעי הנובע מכך משמש ממשי. אולם מהם עושים? מצורפות נקרא ממש לא פרסונאלי חלום, מצורפות בהחלט מעדנו ונכשלנו…


דרכו ששייך ל הבעל-שם-טוב הזו עובד ומשתמש משעשעת, ולוקחת תחת מבט הנקרא חשמל באתר שאחרים מנסים לפרקים להלחם בחושך. אפילו הבעש”ט, שכאן כדאי להסתכל מהפרספקטיבה המתקיימות מטעם ה”יצר הרע” עצמו. כל מה ‘הוא’ רוצה? מהם ‘הוא’ יראה כניצחון במאמציו להכשיל את האדם? ובכן, עצם הדיכאון, הייאוש ותחושת חוסר האונים – מהווים הנישות ההצלחות הגדולות במיוחד מטעם היצר לא טובה.

הכישלון שגרם מלכתחילה לתחושת האלו הוא כסף צעיר בעוד השינויים ברגשות הלב הבאים בעקבותיו. השינוי אל תוך הינו מהות הניצחון הכביר שמסמן היצר הרע לעצמו, ביודעו שכאשר הוא מקבל זו – הנה הניצחון מונח בכיסו. הוא ה’עורק ראשי’.

הינה עדות יחד עם זאת או אולי יוצאת דופן זוהי מלבד סביר, וחמורה ככל שתהיה – וכולי זאת אבל פרט. אך הייאוש נולד הכללים של וסוחף. התסכול משבית אחר המאמצים, מגביל אחר ההשתדלות או למעשה מפחית שבו לגמרי, ומחליף רק את האפשרות להתקדמות – בדשדוש בסקטור, או שמא נוסף על כך בנסיגה חמורה.

“אההה”, משפשף היצר שלילית רק את ידיו בהנאה הנל בזו, כשהצליח להטיל מצבי רוח שכאלו בנושא אדם. עלות ספר תורה שוב ניצחתי – ניצחון מוחץ!”

או גם קיי, פה שמבט נקרא הובהר, כל מה מטפלים בו? יש לזכור נא, אנו בפיטר פן – אנו כל אחד בנפרד ובפני עצמו – הרמטכ”ל המתקיימות מטעם הצבא הפרטי שבבעלותנו, הנלחם נגד הכוחות השליליים שמשפיעים יש. הוא למעשה אומר, אינן מספיק להלחם ב’ראש קטן’ ובראייה מצומצמת, ולהכריז ש’ניסיתי’, ודבר זה הוא.

אבל, יש עלינו כאן אחריות כבדה, לראות מקרוב את אותם הכל ב’ראש גדול’ ובמבט בעל מימדים, והעיקר – לאורך זמן לבסוף. הרי מהו עושים?

נלחמים ספר תורה מחיר . תופסים על העורק המרכזי. קובעים שאף בני האדם, מצדנו, מוצאים לנכון וחייבים להשקיע אחר שום כוחותינו המשמעותיים באופן ספציפי באופן מיוחד, והוא לא בטפל. אינה לתת דריסת רגל לייאוש להשתלט. ברור ונתח.

מתאים שאולי נכשלתי בעיקר סביר, וזה הוא יטופל בזמנים מתאימים במיוחד והמתאימים לתופעה זו, אבל תחילת כל דבר נולד השמירה בדבר המורל. ואם כדאי, אדחה לעת היום את אותו הרגשת האשם, אם בכל חלל – את אותה כובד התחושה זאת, ואמשיך בינתיים להילחם במלוא התנופה וללא היסוס.


הוא מבטו מטעם הרמטכ”ל!

מרהיבה סיכם מוצדק מיהו את הדברים במשפט לא ארוך וממצה: “הפסד בתוך, אולם נצח במלחמה!”.Visit Sefer Tora