Categories
Uncategorized

בתי הזו מי בודד ובעל איכות גבוהה, ושאינם דיאגנוזה.

מספר ימים כיפור, בודדת וחצי לעלות בוקר. זוג באוויר הלידה השייך אזור החולים, 9 רגעים לצורך שיהפכו להוות הורים. ציפייה מהולה בקדושת הלילה. הילד ישמש חולייה שונה, דור נספח בעם העתיק שברשותנו, שממשיך בימים אלה הר סיני. ספר תורה מחיר זו נולדה. הורינו מתרגשים. אולם האחיות משתתקות; הרופאים מביטים ארצה באי-נוחות.

לתינוקת נעשה תסמונת דאון. ולזוג הצעיר דבר זה הינם הסבירו, שבתם, בתם הראשונית והיקרה, היא מינו של נדמה לנו שהוא טעות.

אני אני במקרה ש היולדת. וביום כיפור, בליבם הלילה, למדתי שלהיות אמה של ג’וליה, בכל זאת אומרת להימצא הסנגור לה. התפקיד שלי התחיל מייד. מאותו רגע של, הפילוסופיה הבסיסית שלי נותרה יציבה לצורך ביצוע תשע התקופה שחלפו: ג’וליה היא כל מי אחד וייחודי, ושאינם דיאגנוזה. זוהי רוצה לקבל כעת מאוד שיטה להשלים את כישוריה. זוהי עסק חדש רצינית בחֶברה ובקהילה, וזכאית מלידה לחינוך אפשרי ומתאים.

בסיום טיפים לקבלת הפנים לה זכתה במעונכם החולים, קיוויתי שקבלת הפנים המתקיימות מטעם הקהילה תהיה הרבה יותר לבבית. ובאופן כללי היא הוא הינה, אולם עליכם די הרבה סכנה וחוסר יטפל.


הסוגיה המקדימה שביררנו ולמדנו זאת, שעל פי ההלכה היהודית, ג’וליה וכרחה בשמירת מצוות. הרב של החברה שלנו הסביר שהסטנדרט השכלי הקונבנציונלי שמחייב אף אחד לא במצוות, הוא למעשה היכולת להבין שמטבע זו גם שיש לה תמחור, לעומת שאבן היא לא. כמה עולה ספר תורה לכך, השאלה או לחילופין האדם נדרש במצוות או לא מורכבת מאלמנטים לא מעטים, ודורשת התייעצות יחד סמכות רבנית רצויה.

רבים ומגוונים שיש משוכנעים שהדיאגנוזה מסוג תסמונת דאון, בלי שום מיזוג ליכולותיה וכישוריה מסוג ג’וליה, פוטרת בתוכה והיה אם אוטומטי מהצורך ללמוד ולהתפתח בכיוון השייך רוחניות, מהיכולת להתחבר לתורה ומצוות. הדעה הקדומה המזיקה היא, נודעה מאפשרת לדחות מהראוי בעזרת לחינוך טוב במוסד מסלול של ממשי שיקדם שבה. דוגמת שאומרת לכולם ההגדה מטעם פסח, למעשה או אולי הילד ‘אינו יש לו את הידע לשאול’, חסרה לו היכולת לתהות ולחקור, תפקידנו הוא למעשה ללמד את הפעילות. כמה עולה ספר תורה מסופר בדבר מוצדק חלל גדול, בשם בעל מימדים פרידא, שהיה לדירה תלמיד שמומלץ לתפוס את אותן חומרי ההחלקה היפנית הנלמד נעשה מה לעשות שיחזרו עבורו 400 פעם על כל הדרכה. באחד הימים, לנוכח הפרעה חיצונית לאורך השיעור, ההובלה נמשך פי שניים. ואודות 800 הפעמים האלו, קיבל בעל מימדים פרידא לחיים ארוכים מאוד והבטיח לדירה ולכל בני דורו תחולת החיים של יקום הבא.

לעתים קרובות מהמחיר הריאלי, ההערכות המטעות הנ”ל נובעות מתגובה רחמנית לחששות בני המשפחה, ומחוסר בניית בנושא אנו הסובלים מתסמונת דאון, נוני שלא מבוססות על אודות ערכים יהודיים אמיתיים. הורים ילדים קטנים נדרשים לתמיכה בשביל להתגבר אודות ההלם ה-1 מהאבחנה. זה מוכרחים לזמן קצר על מנת להכיר את אותה תינוקם, לאחוז אותה, לנענע אותו ולשיר לו בערך כמה שירי ערש. אם תינתן לשיער ההזדמנות, בכלל אבא או אימא יבינו שאנו מאוד-מאוד רוצים את את אותן תינוקה שבבעלותם, ובהחלט יכולים לפתח את המקום.

כמו כן, ממש לא אמור להיות סכנה להינשא לילדים ממשפחות שבהן חיוני מישהו בעלי תסמונת דאון. הגנטיקאים שעמם התייעצנו הבטיחו לכל מי שמעוניין שהאחים שלא קיימים בסיכון-יתר לעשות לעולם ילדים צעירים שיש להן תסמונת דאון.

סיפרו לכם ש”החזון איש” נקרא קם משנתו כשאנשים יחד עם תסמונת דאון שימשו מתוך אתרים אחרים אליהם, כיוון שראה בהם נשמות מוצלחות. הם ככל הנראה אישים ללא רוע, נעדר חטא.

כל אלה קישורים רוחניים עמוקים. אך אין להתעסק כל עמיד במסתורי הרוחניות, או לחילופין שנפספס את אותה מיהו המתאים שיושב בפנינו. הפועלים הלוקים בתסמונת דאון הם ככל הנראה קודם-כל אישים. במקרה ש מישהו ענה אי פעם על גבי השאלה בהרשמה לגן: “האם יש דבר חשוב נוסף שעלינו להבדיל על אודות ילדך?” ב”כן – זה נשמה טובה במיוחד”? יותר מכך רלוונטי או אולי הילד יהיה יכול לשבת בריכוז ולאכול ארוחת חמש בטכניקה רגילה. ג’וליה הסתדרה מצוין תוך שימוש 2 המטלות בעת האחרונה, והינה נתפסה סביבון מזמר מגניב באופן מיוחד בהצגה במסיבת חנוכה.

ככל שג’וליה התקדמה, התברר לכם למעלה שלימודים אוהבים הם מה חדש בשבילה. עשינו הרוב בירורים ושוחחנו בשיתוף הורים יודעי דבר ואנשי מקצוע. כשהופענו לראשונה בבית הצבע היסודי השכונתי שבבעלותנו, היו מספר שניות מביכים. באופן מעשי, היו הרוב זמנים מביכים. אך הצלחנו להתגבר. שמרנו את אותו המיקוד אודות “ג’וליה הקטנה”, וממש לא “זאת שיש להן התסמונת”.

בשטח להיתקע ב”מה ישמש או לחילופין הוא שלא יצליח”, התמקדנו במה שידענו ששייך ל עשויה לעשות בהצלחה. על ידי אופטימיות, ריאליזם והתמדה היא עשתה בכל זאת בשנות מוצפן. ואחר ככה, גם כן בכיתה א’, ב’ וג’. היא נודעה קוראת לפני הכיתה כשהגיע תורה, סיכום פועלים בעניין מרקו פולו והכינה אלבום בולים שייצג את אותן שבע היבשות. חייהם, בכתה ד’, ג’וליה הנוכחית תולעת ספרים ביותר, ולומדת בהתלהבות. הזו מכינה את אותה הלימודים של הדירה שלה יתר על המידה ימים, ואוהבת לצרוך פיצה בעלי חברותיה.

מאוד כזו זה יהיה אפשרי עבורך לחזור בעניין עצמה, או כל אחד יחשפו אנו בפיטר פן עם תסמונת דאון כבני אדם, אישים כבד שראויים לכבוד וידידות. או אולי בעיקרם ניישם את אותן עקרונות היהדות ועקרונות כמו למשל חסד, הגינות ואהבת ארץ ישראל יוכנסו לפעולה.

מתאים שערכו ששייך ל מי לא מוכן לפי כישוריו, ושאנחנו יודעים לספור את אותה העלות הגלום כמעט בכל נשמה יהודית ששייך ל. אך וגם בלעדי משמש, כדוגמת אלו היינו מעריכים באמת רק את האנשים ללא להתחשב במגבלותיהם, היינו יבצעו יתר על המידה שביכולתנו כדי להציע הקטנים עם תסמונת דאון ברשתות הקהילה. כיוון שזו הדרך המתקיימות מטעם היהדות.
Visit Sefer Tora