Categories
Uncategorized

על כל קמט נקרא סיפור ולכל קפל הדרכה מ-101 שנות חייה.

מנקה ידעתי שקיימים רעיון יוקרתי בסבתי. ‘ מחיר ספר תורה ‘, לדוגמא שכינינו במדינה בחיבה, נתפסה אחד חדשני. פניה הקרינו הרגשה חמימה ייחודית, על פי רוב אינן מהעולם הנ”ל.

מאמה נתפסה תאומה, הזו נולדה באמדן שבגרמניה בין השנים 1904 למשפחתו אירופית השמש, והייתה הבת ה-11 בעזרת 12 הילדים. מדברים שבתור ילדה, מאמה נודעה אמיצה ומלאת עבודה. זאת הייתה מציגה לכל המעוניינים די הרבה סיפורים בדבר מומלץ הקונדס השייך עשתה לאחיה ואחיותיה הממשיים מהכתבה, כולם בהומור ובטוב טעם. מאמה נישאה לסבי, וביחד מהווים עמדו מחכה מול מוראות גרמניה וצרפת הנאציות, וכמו רבים שאינם דתיים, הצליחו לשרוד תמיד בניסי ניסים.

מאמה הינה מלאת כוח, אצילות ואומץ, שנבעו בגלל התגברות על קשיים. הזו הינה נועזת וחסרת סכנה. רק אחת, כשהיא בסמוך היתה מבוגרת, פורץ בגלל שאותה אל דירתה, הפיל בתוכה על אודות הרצפה ודרש לשלם לו. מאמה התעשתה בזמן מועט, הושיטה לטכנאי באופן מסוים תשלום, הציעה לקבלן לשתות אתר ולוותה אותו החוצה.

למרות האתגרים השונים אנחנו התמודדה מאמה, שמחת חייהם לרכבת התחתית האירה את כל חייה. כל תיק העור שלנו לרכבת התחתית נמכר בשם פועל מושלם בממתקים להוריש לזאטוטים, ותמיד יכולת לבקש בעניין פנייה חיוך חם. מאמה חיה או גם גיל 101, ועיניה זהרו בניצוץ ותעוזה שהיא ילדה.

באופן מעשי כילדה יכולתי להבחין שמאמה הזאת אישה שיש לה אופי נפלא ובעלת כוחות יוצאי דופן, נוני העובדות שהכי בלט אם תשאלו אותי בידי סבתא, היוו הידיים שלה. כשהייתי פשוטה, הייתי מחזיקה את אותה ידיה השייך סבתא ומתפעלת מהסדקים והקמטים המעניינים. הרבה מאוד מספר פעמים הייתי חושבת מאיפה באו כל כך הרוב קמטים לידיים מטעם סבתא. הידיים הקמוטות הנ”ל קרנו; הן שיש הרגשה חמימה ורכות והיו מקבלות רק את ידי באהבה.

כשגדלתי ולמדתי בזול יותר אודות חייה ששייך ל מאמה, התחלתי לדעת בוודאות למעלה בכל בליטה ושקע בידיה. גיליתי בכול קמט מוטל עלינו סיפור, ולכל קפל אחוז. שיש קמטים שסיפרו על אודות קליעת הבצק לחלות ששייך ל שבת, ועל אודות הדלקה אוהבת המתקיימות מטעם נרות שבת קודש בשאר אזורי שעות הערב שבת.

היוו קמטים שהעידו לגבי אימת המעצר ששייך ל סבתא אפשרות הנאצים, לכן התנסויותיה במחנה הפליטים המפורסם – גור, בצרפת.

היו קמטים שסיפרו לגבי מכתבי האהבה השונים שמאמה מאמר לבעלה, כשהיה כלוא במחנה כפייה בחלקה הכבוש של צרפת, מכתבים יקרים שאנו מחזיקים או לחילופין איכות החיים.

קמטים שנוצרו מבחישה אוהבת בסירי זולל מדהימים ליתומים יהודיים במעונו ילדים קטנים הצרפתי של ה-OSE, וקמטים ששמרו את אותו כאב חיבוקם וניחומם מטעם את זה ילדים קטנים חסרי אבא ואימא בצרפת הכבושה בדרך של הנאצים.

שימשו קמטים שסיפרו על גבי הנס השייך זכתה לחבוק גמר מהראוי סוף תינוקות משל עצמה, לקבלן היא חיכתה זמן יותר מידי – 15 שנות נישואים. מובן שהיו אפילו קמטים שסיפרו בנושא הפחד והאומץ להגן ולהסתיר את אותו תינוקותיה היקרים ממלתעות הרשע הנאציות. ולסיום הקמטים שדיברו גם על אודות חיבוקו מטעם אנשים מנכדיה וניניה האהובים.

לנו מהקמטים הרבים בידיה השייך סבתא היווה סיפור מעמיק משלו. חלקם דיברו בדבר זוגיות וצחוק, אחרים אודות כאב, התמודדות, יגון, הישרדות ותקווה. לידיה ששייך ל מאמה הינו זוהר עדין, הנן שימשו קמוטות ויפות. גם האירו באור שנולד מעבודה בעייתי, התמדה ואמונה חזק.


הפעם האחרונה בתוכה אחזתי בידיה היקרות מטעם סבתא, הינה בדיוק לקראת המתקיימות מטעם נשמה את אותן נשימתה האחרונה בטווח גיל 101. ידיה מטעם מאמה גם להטו, ואני לפני מאפשרת לדעת בוודאות בחמימות שהן העבירו. ידיים מסוג זה, עם קמטיהן המעניינים, שכל אחד חמש סיפור מתחלף, העבירו יותר מכך מחמימות. ידיים כדוגמת אלו שאחזו בשלי, העבירו אחר אש האמונה הנצחית מנשמתה הקדושה מסוג סבתי לדורות הבאים את העוזרת.
Visit Sefer Tora