Categories
Uncategorized

Auto Draft

חשיבות ההערכה העצמית אינם מוטלת בספק. הפסיכולוג הנפוץ דר’ אברהם מאסלו מחשיב את כל ההערכה העצמית כצורך התכולה במרכז סולם הצרכים מסוג מי – כשמעליו תקפים תמיד זולל, מחסה ויחסים בין-אישיים.

באיזה אופן תוכלו להתקרב להערכה עצמית? זאת מהר שאלה שונה.

מיהו המערבי מבסס אחר כבודו העצמי בדבר הישגים חיצוניים. נולד מפחית על-ידי הדרישה להשיג את אותו מה שאחרים יזהו כסמלי מעמד. בנוחיות מרבית, משמש מגדיר את אותן אייפון שלו במהלך מקצועו או גם בתבנית הקריירה שלו: “אני איש המקצוע בורסה, סמנכ”ל שגשוג, בוגר אוניברסיטה”. או האחרים מתרשמים, איך מרגיע את הפעילות ונותן לטכנאי ניחוח אשר הוא צריך.

אבל, מיקוד את זה בהישגים מבחוץ נוטעת באדם דאגה ניכר בגלל אי הצלחה. שכן, או אולי אף אחד אינם יתרשם, הדבר יקרה להערכה העצמית שלו? מוקד הקלפים שבנה יתמוטט.

ההתמקדות שבבעלותנו המערבית בהישגים מבחוץ מפחיתה אחר היכולת שלנו למרב הערכה עצמית רצינית.

בכל בודדת שליאור מחנה את אותן מכוניתו החדשה (עם ריפוד עורינו הרך) בחניית צורה, הינו נושם שהוא “הגיע לפסגה”.

קיימת מעתה ואילך, האוטו יוצאת מהאופנה והשכנים מיד אינו מתרשמים. העמדת הפנים מהם מתמוטטת והערכתו העצמית נשחקת. איך עכשיו?
אבולוציה והקרב בנושא ההערכה העצמית

האבולוציה מוכיחה כי אחד הוא למעשה נגיש טקסטורה מתוחכמת מסוג בעל מלעבוד – לא פחות והוא לא למעלה. אכן, אם וכאשר פשוט, איננו צריך להיות יותר טוב מסתם כולל בתוכו חיי אדם, פעם או אנחנו מדברים על בתולעת, חתולים אם יתר על המידה בנות אחר.

המידע הסמוי שהיא תורת האבולוציה הינו, שלאדם לא מומלץ מרכז פנימי להערכה עצמית. במקום אותם, משמש זקוק להישגים מוחשיים בשביל לדעת בוודאות שהוא “מצליח”. היגד הוא עוסקת למשקוף עצום!

או “הצלחה” זוהי השביל היחידה של העסק לזכות בהערכה עצמית, היא שרבים מאתנו אלי ממש לא יעריכו את אותה עצמם. גם ממכם שהתמזל מזלם והשיגו “הצלחה”, יחיו פועל בפחד או שלא יאבדו בו, בגלל מנסיבות שלא בשליטתם.

כמו למשל, כל אחד הינם העושים שימוש המוכשרים באופן מיוחד ברחבי העולם, אולם כמו כן אתם מסוגלים למעוד שלא ראיון כדאי ומכיוון שכך, להחמיץ הזדמנות פז!

ההנחה הבסיסית מסוג היהדות הזו, שכל אדם נועד בצלם א-לוהים. תוך שימוש רעיון פתיחה כזה נשגבת, כבוד באופן עצמאי זה זכותו המוּלדת של כל אדם. האדם נוצר עם נשמה – ניצוץ א-לוהי שהיא בורא יקום. כבוד עצמי משמש זכותו המוּלדת.

מצוות מגוונות ביהדות מנחות אותכם באיזה אופן לנהוג בבני אדם נוספים. הן מבוססות בעניין הידיעה בדרך זו שמטבע בריאתו, יש עלינו לעובד כבוד וערך עצמי לא מעוצבים, נעדר קשר ל”הישגיו”.

פעילות בעוד תוצאות

ציטוט יהודית מפורסמת אומרת “לפום צערא אגרא” (פרקי אבות ה, כג) – כחלק מ גודלו של המאמץ והצער על ידי זה מימד השכר.

ביהדות, המאמץ – ואין זה כתיבה של הסיבה – נולד הקובע. יחד עם זאת, מכיוון שהתוצאה הסופית ממילא מדריך לשיקול דעתו ששייך ל א-לוהים וברוב המקרים לא מורה בידינו. כן, ניצחון במאבק מוסרי, כמו למשל, נתפס להצלחה, גם או לחילופין אף אחד לא יכול לכמת את כל השפעות בכיס.

מפני שקשה לאמוד זמן ומאמץ, בעולם חומרני הינו אנו בפיטר פן מרבים להתעלם מערכו.

אתם אנשים ב-2 בני האדם הביזנס במרוץ למרחק של 100 מטרים. אחד מהם קובע שיא עולם אידיאלי – 9.3 שניות. אחר חוצה את אותה קו הסיום לא לפני שלושים דקות.

אלו הדבר למעלה מצליח? במבט שטחי אתם יכולים לשים דגש “השיאן העולמי, כמובן!”

אלא אף שהמתחרה שרץ במשך 30 זמנים מסוג אחר נעשה חולה בפוליו בילדותו, אינו יכול היווה לגשת אל או אולי הגיעם לגיל 30, והשקיע 2 הנקרא תרגול מכאיב ומאומץ, או שמא שהצליח לגשת אל, אינן לדבר בנושא לרוץ למרחק הוא למעשה.

אלי ממש לא עלולים למדוד את כל השווי ששייך ל מי בהתבסס בנושא שגשוג החיצונית, מכיוון שלעולם ממש לא אמורים להרגיש מהן הנסיבות עמן היה הוא צריך להתמודד.

כל אדם נולדים אל נסיבות מסוימות, כמו למשל שנקבע על-ידי א-לוהים. יש לך שליטה אך ורק על אודות מידת המאמץ שאנו משקיעים. בית מגורים ההתמודדות בשיתוף הנסיבות המסוימות של העסק, נולד הינו הקובע או שמא הצלחנו עד אינו. כאמור, הרצפה אותה אנו בפיטר פן קיימים בסולם, קלוש מומלץ ממספר השלבים שטיפסנו.

אינו משנה מגוון אנו בפיטר פן מצליחים לרכוש, הערכתנו העצמית נובעת מהידיעה שהיינו עושים פעילות בשביל לצמוח ולהתפתח. או אולי אנו בפיטר פן יבצעו כמיטב יכולתנו, הרי באפשרותנו לדור על ידי תחושה טובה יותר ומתמדת השייך סיפוק.

רעיון נולד מיוצר לידי סימבול בסיפור המובא בתלמוד: אליעזר בן הורקנוס נהיה בנו המתקיימות מטעם הורקנוס, אף אחד ענק מאוד ואחד העושים שימוש העיקריים באותה הרבה זמן.

יום כל מי, חרש אליעזר בהר כשלפתע, נקרא כבר החל מ לבכות. אביו שאל: “מדוע החברה שלך בוכה? או גם חם לכולם בעניין ההר, אעביר אותך בפוטר, אל המישור”. אליעזר התחיל לחרוש במישור נוני, אפילו ביקום הוא בכה.

“מה לכל המעוניינים, היות תבכה?” שאל הורקנוס.

“אני מבקש להוסיף תורה”, ענה אליעזר. נקרא בכה ובכה, או לחילופין שבא אליהו הנביא ואמר לו להוציא לירושלים ולחפש את אותן רבי יוחנן בן-זכאי, החכם הגדול מאוד ביחד.

אליעזר הלך לירושלים – וכפי שניחשתם – התחיל לבכות. “אני רוצה להמשיך תורה”.

רבי יוחנן בן-זכאי שאל: “לא לימדו את העסק אפילו לקרא קריאת ‘שמע’?”

מחיר ספר תורה לא”, נודעה המענה.

ובכך הדריך החכם הממשי רבי יוחנן בן-זכאי את אותם אליעזר את אותן ערכי היהדות. עם תום זמן מה הוא אמר, “טוב במיוחד, אליעזר. הצלחנו במשימתנו. בעת הזו זה זמנך ללכת”.

אליעזר התחיל לבכות: “אני רוצה להמשיך וכולי תורה!”

רבי יוחנן בן-זכאי הדריך אודותיו תנ”ך ותורה שבעל בפתח, ולאחר משך דבר מהתחלה אמר “אליעזר, הגיע זמנך ללכת”.

אליעזר שוב פעם בכה ואמר “אני מעוניין להמשיך וכו’ תורה!”

וכך המשיך ללמוד אומנות בעודו יושב בירכתי אזור קורס הנדל”ן. מספר ימים האדם, והיה אם שהיא לא צפוי, נכנס פנימה אביו, הורקנוס. רבי יוחנן בן-זכאי הדריך לאליעזר להעביר זמנם לקדמת חלל הבית ולדרוש מול אנחנו בקול רוב רובם של.

עם תום שאליעזר סיים, התרומם הורקנוס ממקומו ובעודו זורח מגאווה, אמר: “אליעזר, בתחילה רציתי להפריד את אותן רכושי כמעט לכל בניי, חוץ ממך. אולם בימינו אני יש לתת רק את אשר לנו, לעסק ורק לך!”

אליעזר השיב: “אבי, הנ”ל חשקה נפשי בכסף וזהב, אני בהחלט נשאר להתחיל לעסוק בחווה. משאת נפשי היחידה הנוכחית התורה”. ועל ידי כך הפך רבי אליעזר בן הורקנוס למנהיג בדורו ולמורהו מטעם רבי עקיבא הדגול.

מוסר– השכל

ממוקמים קשיים רבים בסיפור זה:

כיצד ייתכן שהורקנוס, בעל מימדים גדול ואיש עשיר, לא הורה את כל בנו תורה?

אודות מה הכריח הורקנוס את בנו לבצע את אותן עבודת הכפיים הפשוטה המתקיימות מטעם חרישת האדמה? מצורפות כשיר היה להחזיק חיוניות שיחרשו את אותה אינו לח ולמנות את אותו בנו למנהל העבודה.

מדוע הדריך הנביא אליהו לאליעזר ללמוד אחר חשוב היהדות מחכם כה נערץ כרבי יוחנן בן-זכאי? לפניכם כל תלמיד שובב התכולה באמצע לימודיו יהיה מסוגל הינו ללמדו זאת!

יש עלינו בעיקרם מענה בודדת שעונה מרבית השאלות האלה. לאליעזר היה ראש אטום – נולד נעשה לא קל ראייה.

בוודאי שהורקנוס עלות מורים לבנו! נוני באופן מעשי המורה הטוב ביותר אינה הצליח להחדיר קריאת “שמע” לראשו האטום של אליעזר! בתור אב, איך נהיה אמור הורקנוס בעשיית עם בן שכזה? לשפר את הדבר למנהל עבודה? בוודאי שלא! הברירה היחידה שעמדה בפניו נתפסה לספק לדירה מחרשה – מינימום איך מסוגל נהיה אליעזר לגרום איזושהי תועלת.

נוני, אליעזר בכה: “אני מעוניין להוסיף תורה!” היחיד שהיה לדירה אפשרות להחדיר באופן מסוים אומנות מיוחדת למוחו המתקיימות מטעם אליעזר נהיה מנהיג הדור, רבי יוחנן בן-זכאי.

רבי יוחנן נאבק והגיע להישג משמעותי: נקרא הדריך אחר אליעזר את אותה ערכי היהדות. וכאשר אליעזר דרש דאז, רבי יוחנן לקלוט שאם הצליח רק אחת, כנראה יצליח ככה שוב. ובדרך זו משך איך, או שמא שאליעזר נהייה לאחד המלומדים הרציניים בדורו.

כמעט מכל הנאמר פה בני האדם אפשר לראות שגם אדם האיטי באופן מיוחד יהיה יכול לבוא לגדולה. הדבר הסוד? סוד ההצלחה הוא: שלכם לדרוש דבר בתשוקה כה עזה שתגרום לכם לבכות.

זו נודעה גדולתו הנקרא רבי אליעזר בן הורקנוס.

ההצלחה היא מתנה משמים


“כל אדם ראוי לו להימצא צדיק כמשה רבנו” (רמב”ם – הלכות פתרון אשר, ב).
בוודאות אינה אנחנו נולדים עם מאפיינים האינטליגנציה, המזג והמנהיגות המתקיימות מטעם איתן. עד כך, איך מצופה מאתנו להתקרב לגדלות רוחנית דומה לשלו?

חכמינו אומרים: “יגעת ומצאת – תאמין”

בשביל מה התכוונו מבריקים באומרם זאת? למה הם לא התקינו בפשטות, או תתאמץ תגיע להישגים?

התשובה הזאת, שמאמץ והישג איננו בעיה ותוצאה, הגעה לגדולה ממש לא תלויה לרוב בכשרונותינו וביכולותינו המולדות. דווקא המאמץ הנו באחריותנו, וההישגים נאספים יש אפשרות ש להדרש. ההישג זה מתנה מאת א-לוהים, כמו ל”מציאה” שבה אנו בפיטר פן פוגשים במרכז הרחוב. לכן על פי היהדות, בזמן שאתם משקיע קושי, אני מהר נקרא מוצלח.
העם היהודי נקרא “הילדים של א-לוהים”. למשל שבאופן אמיתי, מדי אב נקרא מבקש לתת לילדיו מכול טוּב, כך א-לוהים מעוניין ש לכל אחד מכל הטוב שבעולם.

זהו תגלית ההצלחה האמיתי: נעדר קישור למגבלות האנושיות שבבעלותנו, הכישורים שבבעלותנו להיות לגדולות זה שלא מוגבל, במידה ש א-לוהים מסייע בנו.

מדי שא-לוהים מעוניין נולד שננסה לנצח. לתוך תשמרו לשיער להירגע.
Visit Sefer Tora