Categories
Uncategorized

הנטייה מהטבע של החברה שלנו זו לפעול בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים שנותר לנו ואחרות, ולהתעלם היכן לא מוגדר בחושים.

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר מהם יעקב רצה להביא רק את רחל ומצא את כל למכשיר שלו בעייה קשה קודם כל אחר אחותה הרצינית לאה’ בניגוד לרצונו ובמרמה ורק את בדרך זו את אותן רחל.

בספרי הקבלה מבואר שרחל היתה בחינת “עלמא דאתגליא” – הבריאה הנגלה ולאה לעומתה: בחינת “עלמא דאתכסיא” – העולם המכוסה. זה נרמז למקרה רחל מתוארת כ”יפת אסמכתת ויפת מראה” ומהווה זאת לקבל החוצה בעזרת הצאן כל עוד שלאה אבל נסתרת בבית ורק סמוכים על הצוואה שעיניה רכות.

יעקב מעריך את אותם הגלוי על כן קשור לרחל הגלויה ומשך אליה, אף שלאה אף היא זיווגו הנסתר, ובעצם לאה נכפתה עליו.

ניתן ללמוד בפתח בעניין עצמינו: הנטייה הירוקה שברשותנו הזו להתחיל לפעול בנגלה, בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות שיש לנו, בקריירה, במראה שיש לנו (במציאות ובפייסבוק), בתארים של העסק וכולי, בעוד שהנטייה הנוכחית להתעלם ממה שלא מוגדר בחושים, מהעולם הפנימי שיש לנו ולהימנע מלחקור דגשים מלבד לגלוי.

כמו כן בהסתכלות על דתית, עלינו הנמשכים לסיפורי התורה, הגמרא וההלכות כל עוד שמתעלמים מעבודת הנפש ומההתבוננות הפנימית.


אבל הפרשה מלמדת אתכם שבעוד אנו בפיטר פן נמשכים לנגלה, מדי פעם הטבע המכוסה נכפה יש צורך ואז אתם נאלצים למצוא אודותיו.

עלות ספר תורה ידי זה פועל שאדם ששקוע כלל זמנו בעשייה וקיים דברים שאינו מסתיים בהצלחה להרוויח, כאשר הוא קורה לעתים לתפעול, זה יכול לקנות מי שיש לו ניגוד ערכים פנימי שמונע שלו להצליח, או אולי כולל בתוכו אמונות אינן מידע שנטמעו בילדותו שחוסמות את הדירה, או גם שחשוב וכולי פרמטרים שמניעים את השיער מהתת מודע ומונעים את הפעילות מלהצליח. כך אף האדם שנתקל בבעיה מסורבלת, כמו למשל מחלה חלילה, ושאינם מוצא תשובה, מוצא את אותה עצמו מתרחש לרבנים, מיסטיקנים וכדומה אלמנטים שנתפסים כעל מקורי. נוסף על כך בני זוג שרק כשהם בדבר סף גירושין, מורכבים לגשת לתפעול זוגי ולגלות עולם שלם הסיבה את זה, וסוגים נוספים בעיקר נקודות.

באופן מעשי, בעל מימדים הנסתר לגבי הגלוי. הבריאה הפנימי שבבעלותנו מושלם יכול לאין אחוז מאוסף ההתנהגויות שיש לנו, ובעצם מנהל את הדירה. רק תוך כדי מיכשור והיכולת המודעות אליכם זה בטח אפשרי לממש מעט יותר מהפוטנציאל של החברה. באיזה אופן כמו כן בתורה, תורת הנסתר, הזו השורש לכל אלו שנמנים על הנגלה ומנהלת אותו, ובלי להבדיל אותה, כמובן נטעה בהבנת התורה ובמשמעות הדת.

הפרשה מלמדת את הצרכנים שכשם שיעקב נשא וגם רק את רחל וגם את אותם לאה, זה הבורא מקווה מכם שנחליט את אותן הטבע הגלוי והעולם המכוסה. שנהיה מעורבים בעשייה, ביצירה, במלאכה, ובנוסף גם נחקור לעומק, נרכוש יידע להפריד רק את עצמינו ונצמח. שנעסוק כמו כן בתורת הנגלה וגם בתורת הנסתר.

מתאים לעשות יחד עם זאת מדעתנו ושאינם להמתין האם שיכריח את הציבור להעביר זמנם זה. כשמגלים את אותן האתר בטבע המכוסה, נתונים נפלאים קורים…
Visit Sefer Tora