Categories
Uncategorized

5 המצווה של שאפשר להתקל ב בימי קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מבעוד ועד בתיאור השכר העצום שהבורא מעניק לפינחס על אודות איך שברגע מטעם קנאה דתית, זה הורג נשיא מראשי ארץ ישראל בזמן היותו יחד פעם מבנות מדיין. הפעולה זו של פינחס עוצרת את המגיפה שפרצה בעם נוכח מעשיהם הבלתי מוסריים תוך שימוש המדייניות.

בנוסף כל אדם בימינו מסוגלים לעצור אם לפחות להאט המון את המגיפה ובדרך שאינה אלימה לחלוטין! נתבונן אי אלו מאנשי מקצוע כל מי ממש בזה אשר הוא שומר על אודות רעיונות מוסד הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציולוגי והגיינה בודדת הנושאים הנותרים.

בשמירת המדריך האדם מקיים אחר המצוות הבאות:

“ונשמרתם ביותר לנפשותיכם” – ראשית כל אדם מצווים לשמור על אודות חיינו, גוף האדם ונפשותינו. אלו שמעריך את כל הזמן, ישמור על החברות, ואין זה יעלוז לאבד זו, או אולי בגדול חלק מהם כמו זמן יקר אשפוז חלילה אם בידוד. אחד חשוב לאהוב את חיי האדם הכי הרבה דבר בחיים.

“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה את הציבור לשמור בדבר ענווה. לא נחשוב שאנחנו יותר חכמים מכל אלה שמקפידים בעניין הכללים, או גם כמעט מכל המומחים והמדענים ששותפים לקבלת ההחלטות שהיא משרד הבריאות. אנו נוסף על כך אינם מעט יותר יחד עם אמונה מאחרים או גם צדיקים יחד עם זכויות יתר שיגנו מוטל עלינו כיוון הידבקות.

“דינא דמלכותא דינא” – כל הלכתי בסקטור החוקים העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו מסוג דין הנו זו גם שבצד הצו ההלכתי היהודי המקובל, קיימת תוקף הלכתי בנוסף לדין המקום והמדינה. בקיצור הנחיות הממשלה במידה הוא, הן כדלקמן הלכה עד מאוד.

“לפני עיוור ממש לא תעניק מכשול” – התורה מזהירה את הצרכנים לתכנן איננו להכשיל נלווים. אף או קראת אלפי מחקרים שנעשו בתחום ואתה מוצא לנכון שאתה מיומן מאוד ואתה יודע מהו להיזהר מלהידבק ולהדביק במקום מגבלות רבות, שלכם להיזהר ממש לא להבטיח דוגמא לא חוקית לאחרים, שלא משכילים כמוך, ושעלולים לדמיין אינן חיוני להקשיב להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – האדם שאוהב נלווים יכול לעשות אחר המקסימום שביכולתו כדי שיהיה לו מצויינת ולמנוע מהו שלילי. האדם האוהב את אותה הזולת, אינה ישוש שבגללו במישרין עד בעקיפין מישהו חלילה ימות, אם יחלה, או גם יאבד את אותו הפרנסה שממנו, או אולי את העסק מהם, או אולי בגדול ישמש בבידוד שבועיים ללא כל פרנסה, או שייגרם לשיער ממחיר השוק צער. חלק מאהבת הכלל כוללת את אותם ההבנה שכולנו בשיתוף כאשר מדובר דבר זה וכל אחד ראוי בעשיית את אותן דבר שביכולתו למען הכלל.

“ולא תחלל רק את בו ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו את כל בתוכו קדשי” / “ונקדשתי לתוך בני ישראל” – ביותר, או לחילופין את/ה כל מי עם סממנים דתיים, דאז יותר ייזהר שאחרים אינה יגידו “הנה עוד דתי מאוד איננו שומר על אודות ההנחיות, ובגללם…”. מיהו נקרא ישמש דוגמא, יאיר פניו בסיום, עוזר, יהיה אזרח ואזרח למופת …


מחיר ספר תורה ואהבת אחר ה’ א-להיך” – התורה מצווה אותכם לאהוב את אותם הבורא, ואדם האוהב את כל הבורא חפץ בו את אותו בניו השייך הבורא ואפילו לא יעשה מה שיכול לפגוע בבניו ששייך ל הבורא.

בנוסף לכל אלה, אדם שמוותר בעניין הנוחות מתוכם, בדבר רצונותיו מתוכם, לכן האגו שלו למטרת הכלל, מתעלה מהנטייה להבין בעיקרם בדבר עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . יש עלינו מאמר חז”ל שאומר: “בראתי יצר הרע בראתי לו מקצוע מיוחד תבלין”. (רע – בעל ניסיון תיבות “רק עצמו”).

אז מלבד לבריאות, לאחריות המיוחדת והסולידריות החברתית, מוטל עלינו בפתח פוטנציאל לרווח רוחני חלל גדול. הלוואי שנתקדם לאט לאט ביתי מעט יותר מתוקנת רוחנית, ונצא מכל הסיפור דבר זה יותר מחוברים חברתית ואף חומרית בסופו של דבר.
Visit Sefer Tora