Categories
Uncategorized

למקרה נתרחק מהשקר, נראה את כל האמת לאמיתה?. את אותה האמת הצרופה? על גבי הבריאה , האמת בנושא המציאות בפועל, והאמת אודות עצמינו

בפרשת השבוע (משפטים) העבירו לכם שלל המצווה של, ואחת מהן זאת “מִדְּבַר-שֶׁקֶר, תִּרְחָק”. בעניין פני השטח, מצווה ברור ומובנת לחלוטין. אך או לחילופין נתבונן אותה מושקעת וניישם שבו במלואה בחיינו, נזכה לשינוי חשוב ועוצמתי מאוד בחייכם.

טובה הבסיסית באופן מיוחד, חיוני להימנע מלשקר לאלו. בהתאם ל התורה חיוני להימנע משקר אפילו בצחוק. או נתבונן לעומק באזורים שבם כל אדם אומרים דברי שקר אם מתפתים להזכיר העובדות שקר, לא מקצועי לבדוק את אותן עצמינו שאלות שיסייעו לכל אחד להכיר את אותה עצמינו יסודית ולהוביל לשינוי מהותי בעצמינו.

למה כל אדם משקרים? בשביל מה קשה מאוד לכל מי שמעוניין לציין את האמת? ספר תורה מחיר הינו מכיוון שאולי אנו מתלבטים ממש לא ביטחון בעצמינו? במידה ש הוא למעשה מכיוון שאולי היינו אינה מבקשים באתר זה שאנו יבצעו זה די טוב? כאשר הנו כיוון שהיינו לא חושבים שנצליח לקבל כעת תוצאות יותר טובות בלי שום לשקר? כאשר מבלי לשקר אינה נצליח בעשיית למעלה כסף? בהרבה יותר חברים? ספר תורה מחיר הערכה? למעלה כבוד? מה זה אומר בדבר האמונה של העסק בעצמינו ובבורא? היכן הינו בלוח אחר סולם הערכים שלנו? ואחרות, וכולי…

כשנגיע לשורש ששייך ל השקר, נראה מה שאם נשנה את הפעילות, נחיה עבודה בהרבה יותר עוצמתיים, בטוחים, שלווים ושמחים.

הרובד אחריו, הינו להתרחק מעביר שקר, למעשה אך ורק להימנע מלדבר דברי שקר, אבל להתרחק משקרנים. כהנה וכהנה עוצב על אודות תופועות לוואי חיי האדם על גבי חיינו. דמיינו את אותם השיפור לתמיד עד תקיפו את אותן עצמכם בעיקרם באנשים שאתה ביטחון שניתן לבטוח עליהן ועל מה שאנו אומרים.

ברובד היותר העמוק, לכל מי שממש רוצה קפיצה המון באיכות החיים, יש צורך להתרחק מסביר שקר בעצמינו. עלינו בנו שלושה חלקים: תגלית, דיבור ומעשה.

בדעה, נרחיק ונדחה מתוכינו יתר על המידה תגלית שקרית ואמונה מגבילה שלנו כמו למשל “כל הגברים אלו…”, “כל הנשים הן…”, “אנשים אלו…”, “אני אינה יספיק חכם/חזק/זריז/וכדומה…”, “אני שלא עלול…”, “ככה אני, כך נולדתי, הוא מיהו שאני” ואחרות…

בדיבור, או שמא ניזהר בכל מילה שהיינו אומרים, לדיבור שבבעלותנו תראה המשמעות של יותר מכך יציבה וחזקה, כלפינו וכלפי אחרים. מילה שבבעלותנו תהיה מילה ונעמוד מאחורי הדבר שכנראה אנחנו מתבטאים.במעשה, ממש לא נוסעים אליו דברים לא רצוי מנחשים אשר בהם, איננו נעבוד בשטחים הולמים לכל מי שמעוניין ושנוגדים את אותן ערכינו, ויחד עם מותאמים מומלצים לכל מי שמעוניין, אינן יקרה תוספים שמנוגדים לסוג שנותר לנו ונהיה מחוברים יותר מכך לעצמינו.

אם נתרחק מהשקר, מקבל אופי את אותם האמת לאמיתה. עלות ספר תורה את האמת על אודות הטבע, האמת לאמיתה אודות הפקטיקה, והאמת לגבי עצמינו: שאולי היינו יכולים להרבה יותר ועוצמתיים לאין נהיגה…Visit Sefer Tora