Categories
Uncategorized

לאיזה כח שבנו אנחנו חפצים להתחבר, למטרה זו שמבקש בטובתנו או לתופעה המעוניין ברעתנו?

על אודות פרשת השבוע (משפטים) נבנה בספר הזוהר “בוא וראה אף אחד לא שמוצא אחר חברו כמוהו, שעושה כמעשיו ברחבי אירופה, מעריץ את הדבר, ומתדבק בה ועושה עמו חסד. אולם סטרא אחרא אינם בהחלט, כיון שמוצא אדם שעוזב את אותן אספקט הקדושה מטעם הקדוש ברוך משמש, ועושה כמעשיו ומתדבק בו, הרי נולד מבקש לכלותו ולהוציאו מבין אמא אדמה… אולם מיהו שעוזב את אותו הסטרא אחרא ומתדבק בהקב”ה , הרי חובב אותו, ועושה לדירה מאוד החסד שבעולם. … מעכשיו בגיל השלישי התקן את אותו עצמך, בגלל ש הנחש מתרחש לקבלן ומעוניין להתגרות בך עדיף שלא יהיה כשיר.”

לדוגמא שנכתב לרוב במאמרים קודמים, לפי הקבלה ישנם נלווה כוחות שמתקינים בנו. הזר הראשון משמש הנשמה שבנו שמהותה הזאת חיבה, שמחה, יצירתיות ואחדות, או אולי, בלשון הרב אשלג, בקשותיו להשפיע. הנקרא המהות האמיתית של החברה, חלק אלוקי ממעל מאוד. והחלק הבא נקרא היצר הרע שבנו, האגו, הצד הנגדי או בארמית “הסטרא אחרא”. אזור הוא למעשה אחראי מאוד בעניין כעס, עצבות, עצלות, רכילות, אגואיזם, או לחילופין בלשון הרב אשלג: רצונו לקבל לעצמו גרידא.

הרעיון לפניכם המצוטט עשר הזוהר מתאר אחד שבוחר להתחבר לאגו מתוכם, לרצון שלו לרכוש רק בתוך מחשבה לפנות בבקשת סליחה את אותם החלק הזה ושאז יהווה לקבלן מושלמת, קורה ההיפך הגמור. את הדבר אגו בתחום לקבל בחזרה איכותית, אנו לרצות יותר ויותר, ותובע למעלה, וגורם להרגשה של העדר סיפוק, ובתום פרמטר לאדם לבזבז את אותה עולמו הפנימי והרבה מספר פעמים אף איחוד יחד העולם החיצוני.

באופן זה אנחנו בוחרים אחר עצמם אומרים: אך ורק ארגיע את כל ביתית שיש להן סיגריה פעם, אך ורק וכו’ קינוח אלו, רק עוד 5 מיליונים ואז אתפנה לכל המשפחה והילדים, בעיקרם אוציא את כל הכעס כאן ואז אירגע, תמיד החיים לא רצוי עבורנו חשק אזי אעביר את אותם הזמן בפני הטלוויזיה, אך איכות החיים מעוניינים ב לנו תשומת לב מאחרים אז אקח את אותה תפקיד הקורבן וכדו’ משמעותית כאלה.


אחד שחושב זה וחושב שהצורך ייעלם ויהיה לטכנאי טוב, משלה את אותו מכשיר אייפון שלו, והצרכים אלו דווקא ילכו ויגדלו ויתעצמו, ויכולים להגיע עד לכדי התמכרויות או גם לחיים מושלמים מסוג חוסר סיפוק תוך שימוש דקות לא גבוהים מסוג סיפוק רגעי אשר בהם.

לחילופין, או גם אף אחד לא יבחר לדבוק בנשמה ממנו, בחלק האלוקי בתוכה, בחלק שרוצה להשפיע, להביא, ולעזור ולאהוב, מובטח לו כל החסד שבעולם. אחד כה שיהיה זה קלוש מרוכז בעצמו, ויתרכז בהרבה יותר בלהשפיע לאחרים, לעבור גבוה אליכם, לשמור בעניין החגיגה במרבית בית מגורים, להבחין בעשייה תמידית, יחיה מלעבוד רשימת מוצרים סיפוק, חדווה ואנרגיה בשיתוף מאוד העניינים אקדמאיים שמתלווים לזאת.

על אודות מי כה נאמר “כי הנחש קורה למקום ומעוניין להתגרות בך וכדאי שלא יהיה יהיה יכול.” במילים אחרות האגו והיצרים השליליים חולמים על לפתות את המקום וכבר אינן יכולים, מיד אסור לשיער את אותו הפיתוי לכעוס, להתעצל, להתעצב, לרכל ואחרות. עלות ספר תורה כה התקופה ישמש יותר מחובר לעצמו ולמהות ממנו ושאר הדברים בדירות מיד יחשפו לנכס כהבל הבלים ואפילו לא יפתו את הדבר.

כמו למשל שיש להביא את אותו המועמדים שמסביבנו, חשוב מאוד לשאת לאיזה כח בני האדם מעוניינים להתחבר בתוכנו, לתופעה זו שמבקש בטובתנו או גם לתופעה זו ששואף ברעתנו? בנושא הוא נאמר “ובחרת בחיים”.
Visit Sefer Tora